neděle 29. března 2015

Petr Kosý úspěšně chycen!

Petr Kosý byl v pátek úspěšně dopaden Hlídkami. Tímto jim děkuji za jejich dobře odvedenou práci. Díky nim bude zase v ulicích bezpečněji.
Kosý je obviněn z mnoha zločinů proti Velké dohodě, mimo jiné z únosů, zneužívání a prodávání upírů jisté společnosti. Kdokoliv by se někdy pokusil napodobit jeho zločiny a myšlení, bude bez milosti potrestán.
Článek v novinách, že odmítám další spolupráci s Hlídkami, byl vymyšlen pro účely chycení nebezpečného zločince. Omlouvám se veřejnosti za mylnou informaci, ale bylo to nezbytně nutné. Děkuji za pochopení.

Marie Bitová, Nejvyšší upír města Prahy

Rozloučení se Sakeenou a Ateronem

Vážení Jiní občané města Prahy, 
rádi bychom vám oznámili, že včera večer byla zažehnána hrozba pohádkových příběhů a výpadků paměti, která ohrožovala naše město Prahu. Obě Hlídky při společné obraně města přišli o kolegy a přátele ze svých řad. 
Tímto bychom se rádi rozloučili s Renátou Lehotskou, šerým jménem Sakeenou, a s Nejsvětlejším hlavního města Prahy, Tadeášem Vávrou, šerým jménem Ateronem, kteří zaplatili při jejich včerejším posledním úkolu cenu nejvyšší, vlastní život. 
Oběma vzdáváme hold za jejich službu Praze i za jejich službu Hlídkám. Jejich památka a statečnost nebude nikdy zapomenuta.

sobota 28. března 2015

Rituál, který hledá cestu

Dne 22. března 2015 se na Vyšehradě okolo 18:00 odehrál rituál Vegvísir, jehož provedení v Praze si vyžádala Trojí patronace. Rituál prováděli operativci Denní i Noční Hlídky. Přihlíželi jak jejich kolegové, tak příslušníci ALDy, a objevil se i dr. Zelený. Rituál samozřejmě bedlivě sledovala i členka Trojí patronace, Rebecca Taussigová, a s jeho přípravou pomáhal Jacques Bouchard, odborník na prováděný rituál. Jako inkviziční dozor byl přítomen magistr Trachta.

Jakkoliv z řad přihlížejících padala silná slova, rituál nakonec ani nesrovnal Vyšehrad se zemí, ani nezpůsobil nenadálé vylití Vltavy z břehů. Šestice, která rituál vykonávala, odrecitovala mantru a po chvíli se vydala od mandaly směrem k chrámu sv. Petra a Pavla. Nakonec se zastavili u Myslbekových soch... Mezi podstavci stála krásná tmavovlasá žena, samotná kněžna Libuše...

Z rozhovoru, který vedla se šesticí, vyplynulo, že jsou dva způsoby, jak uklidnit a znovu uspat bytost, která v Praze vyvolává události s pohádkovými scénáři. První mluví o šťastném ukončení pohádky pro tu, která sama pohádky způsobuje. Druhý o zopakování rituálu, který ji probudil.

Po tom, co kněžna domluvila a odešla, šestice rituálníků se v bolestech svezla na zem... Jejich kolegové a přátelé jim ale okamžitě pomohli a všichni účastníci rituálu i přihlížející jsou v pořádku.

Rebeccu Taussigovou a Jacquese Boucharda odvezl Magistr Trachta hned po rituálu směr Amsterdam, aby rituální aktivitu vysvětlili a podali hlášení svým nadřízeným.

Pro které řešení nastalých problémů se Hlídky rozhodnou? Co je zač ona tajemná bytost s pohádkovými příběhy? Jaký rituál a kde ho zopakovat? Jestli tento rituál měl přinést odpovědi a opravdu se tak stalo Vás budu průběžně informovat. Prozatím to vypadá, že rituál, který má cestu hledat, spíše další otázky vyvolal...

pátek 27. března 2015

Nejvyšší upírka hodlá vzít věci do vlastních rukou!

Z dobrého zdroje dostala redakce JP informaci, že Marie Bitová, toho času zastávající post nejvyššího upíra v Praze, nemá v plánu dál čekat na spolupráci Hlídek. Pořádek mezi upíry si chce zjednat svépomocí. Nejvyšší má podporu nynější šéfky Svatých Alexxandry Zychové i jiných upírů a cítí se dostatečně silná, aby si podobnou akci mohla dovolit. Chce pražským Jiným ukázat, že se upíří komunita dokáže postarat sama o sebe. Včera v pozdních večerních hodinách se vyjádřila v tom smyslu, že umí chodit po vlastních a nepotřebuje žádné berličky a pomocná kolečka.

úterý 24. března 2015

Další vlkodlačí arény a mnohem více!

Vážení Jiní,
po nedlouhé době pro vás máme další kulturní událost:
Další kolo Vlkodlačích Arén se bude konat již tento čtvrtek 26.3. od 21 hodin na již známém místě.
Mimo tradiční náplně se můžete těšit konečně i na sázky skutečně hazardní - poker a ruleta umožní sázet i nebojujícím.
Ovšem důležitým bodem je, že budeme informovat o aktuálním dění mezi dlaky.

pondělí 23. března 2015

Důležité oznámení inkvizice

Vzhledem ke krizovému vývoji posledních dnů (a hrozbě dalšího zhoršení situace), vyhlašuje Inkvizice v Praze výjimečný stav.
S okamžitou platností se zavádějí následující opatření:
- naprosto se zakazuje jakákékoliv užití magie v blízkosti Zřídel (včetně místa bývalého Zřídla na Hvězdě)
v okolí Zřídel se nedoporučuje vstup do Šera
- veškerá rituální magie se musí dostatečným předstihem hlásit Inkvizici, která rozhodne o jeho schválení či zamítnutí
- u schváleného rituálu musí být vždy přítomen pracovník Inkvizice, není-li přítomen, považuje se rituál za neschválený
- Hlídky povedou podrobnou evidenci veškerých použitých zásahů (bez ohledu na kategorii) v rámci své činnosti a tuto evidenci (včetně kopie hlášení z výjezdu) nejpozději do 24 hodin poskytnou Inkvizici

Za blízkost zřídel se považuje jakákoliv vzdálenost, která je blíže než 10 metrů a/nebo může způsobit interakci se zřídlem jako takovým. Vstup do Šera v blízkosti zřídla není sám o sobě přestupkem, ale může na něj být pohlíženo jako na přitěžující okolnost v případě obvinění.

Magistr Alexander S. Hænning

Kontakt: inkvizicni.centrala.praha@gmail.com

sobota 21. března 2015

Jičínský zůstává alfou Prahy

Alfa Prahy, Rudolf Jičínský, byl vyzván Vlčicí na duel a výzvu přijal. V duelu zvítězil, Vlčice a Zoya Alexandra Osipova opustí Prahu. Alfa Jičínský požádal redakci Jiné pravdy, aby oznámila, že má-li kdokoliv z vlkodlaků problém, s nímž potřebuje pomoci, má se na něj s důvěrou obrátit. Rudolfa Jičínského lze kontaktovat prostřednictvím DH Praha, kde slouží.

pátek 20. března 2015

Prohlášení upířího Triumvirátu

Já, Marie Bitová a celý upíří Triumvirát, se veřejně zříkáme Petra Kosého.
Kdo bude přistižen při snaze Petrovi pomoct a bude s ním spolupracovat, bude předán Hlídkám.
Za informaci, která nám pomůže ho dopadnout, vypisuji odměnu 5000 Euro.
Marie Bitová, Nejvyšší upírka města Prahy

Parte za Elisabeth Sue Radostovou

Se smutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že ve středu 18. března 2015 nás navždy opustila milovaná žena a skvělá obchodnice  

Elisabeth Sue Radostová

Se zesnulou se naposledy rozloučíme v pondělí 23. března v jejím oblíbeném podniku Elysium mezi sedmou a osmou hodinou večerní. Na památku zesnulé bude postavena hrobka na jednom ze hřbitovů v Praze.

Dále vyhlašujeme odměnu 15 000 euro tomu, kdo přivede jejího vraha Petra Kosého na štáb Noční Hlídky města Prahy. K vyplacení odměny je potřeba ho doručit živého, ale zpacifikovaného.

Jménem zarmoucených:
Jakub Radosta


čtvrtek 19. března 2015

Společné prohlášení Hlídek k událostem v upíří komunitě

V reakci na nedávné činy Petra Kosého Denní i Noční hlídka ve shodě prohlašují, že jednoznačně stojí za slečnou Marií Bitovou jako Nejvyšší upírkou Prahy. Její diplomatické schopnosti jednoznačně přispívají postavení upíří komunity v Praze a zároveň pomáhají udržovat přijatelnou míru klidu v pražských ulicích.

Naproti tomu Petr Kosý je podezřelý z řady trestných činů proti Velké dohodě, a jeho konání v poslední době vrhá přinejmenším na část upíří komunity nepříjemný stín. Hlídky upozorňují každého, kdo Petru Kosému poskytuje součinnost, že může být souzen jako spolupachatel výše zmíněných či dalších trestných činů.

Za Noční hlídku Praha Tadeáš Vávra, šerým jménem Ateron, Nejsvětlejší města Prahy

Za Denní hlídku Praha Filip Viktorovič Ragulin, zástupce Nejtemnější města Prahy

středa 18. března 2015

Prohlášení Nejvyšší upírky města Prahy všem upírům v Praze

Vyhrožování bývalého šéfa Svatých beru vážně, ale nenechám se jím zastrašit. Já jsem vaše Nejvyšší a nebudu poslouchat rozkazy nikoho. Přísahala jsem, že se o vás postarám a udělám vše, aby jste tu byli v bezpečí. Pokud se někdo nebo něco se mě pokusí zastavit, nebo zničit mé snahy, bude okamžitě zastaven a potrestán.
Momentálně podnikáme všechny potřebné kroky k zastavení únosů upírů a odhalení viníka. Pokud zjistíme, že za těmito zmizeními je Petr Kosý, bude předán spravedlnosti.
Kdokoliv bude mít informace o momentálním pobytu Petra Kosého, ať mě okamžitě kontaktuje.
Alexandra Zychová převzala velení Svatých již před týdnem na mou žádost.

Marie Bitová, Nejvyšší upír města Prahy

Pro Jiné v Praze

Nemám slov!
Tohle musí všichni vidět!https://www.youtube.com/watch?v=nIhmpSrA9HU&feature=youtu.be

úterý 17. března 2015

Puí! Puí! Puí! aneb teambuilding DH

Zelená a modrá světla ve křoví. Plížící se postavy. Zvuky urputné palby. Pípání aktivovaných štítů. Vítězné výkřiky a zklamané úpění. Na konci není tunel a světlo, ale mnohobarevné blikání.

V sobotu 14. února uspořádala DH pro své operativce oblíbený teambuilding ve formě lasergames. Začalo se okolo půl jedenácté večerní v Riegrových sadech. Systém, kterým teambuilding probíhá, je následující - uvedu příklad z praxe zažité na vlastní kůži.

"Hele, Deniso, víš o tom, že se chováš jako kurva?" ušklíbla se Aneta a udělala pár kroků k novinářce.

Následovala spíše pobavená výměna nadávek a přeupřímných názorů jedné na druhou, ale když slečna Radová prohlásila, že ji vlastně docela uráží, že někdo jako já je vědma - moment, že jsem vůbec temná - usoudila jsem, že je čas ji vyzvat na duel.

Jako vyzyvatelka jsem si pak mohla vybrat prvního člena trojice, který mě má hájit. Aneta si zvolila dalšího a tímto způsobem jsme naplnily počty týmů. Byly rozdány zbraně a naši obhájci vyběhli do mokrého křoví mezi asfaltovými cestičkami.

Souboj byl skutečně napínavý, bojovníci postupně vypadávali ze hry, nervy tekly, každá jsme držela palce svému týmu... Nutno přiznat, že Aneta zjevně zvolila schopnější hráče, neboť její čest byla obhájena... Na druhou stranu, u mně jako u novinářky možná není co obhajovat.

Duelů se samozřejmě odehrálo více, další proběhl například mezi mladšími z operativců DH, vědmákem Vojtou a upírem Tonym. Celá jejich hádka se odehrála v duchu "Yo mama so fat..." Kromě jiného padla i hláška: "Tvoje máma je tak tlustá, že když vleze do moře, Briti ji začnou kolonizovat."

Kromě DH se teambuildingu zúčastnil i doktor Zelený se svou kolegyní Erikou Adlerovou a několik operativců NH. Doktorovo příjmení rozhodovalo při určení barev týmů, přítomnost Světlých zase kontrastovala se strategií přístušníků DH, která spočívá v podvádění, restartování pistolí a jiných levárnách.

Celá akce, i když kvůli nepříjemně sychravému počasí nebyla příliš dlouhá, se setkala s pozitivní odezvou zúčastněných. A upřímně, za poslední dobu jsem nezažila nic tak příjemného jako vrátit se z toho mokra venku trochu unavená na štáb DH a připít si na teambuilding.

neděle 15. března 2015

Postřeh

Milí čtenáři,
rozhodla jsem se založit novou rubriku s názvem Postřeh. Obsahem budou hlášky, fotky a krátké postřehy z dění na štábech Hlídek i mimo ně. Ráda uveřejním i vámi dodaný materiál tohoto druhu.

Prvním takovým postřehem je medvědodlak Sáva Šedivý, který na štábu DH programuje ve své zvířecí podobě.


pátek 13. března 2015

Prohlášení vlkodlaků

Vedoucí představitelé FC Ruda Jičín a FC Celtica Vlčice oznamují svým fanouškům, že si nepřejí žádné vzájemné spory vedené ve jménu toho či onoho klubu a že případné takové jednání budou obě strany svorně považovat za újmu na dobrém jméně svých klubů. Další záležitosti jsou v jednání, o výsledcích budou fanoušci řádně informováni. Do té doby vše při starém. Howgh.

neděle 8. března 2015

Mimořádné cvičení NH

V neděli 8. 3. okolo půl jedné ráno proběhlo u kostela sv. Rocha mimořádné cvičení NH. Plánovaný průběh tohoto cvičení byl následující:
Slečna Malenová vyzve Aterona na duel, ten přijme a poté se nechá svou zástupkyní zabít. Slečna Tesařová pak Aterona oživí, slečna Malenová ho znovu vyzve a znovu ho zabije a takto to udělají několikrát za sebou. Účelem cvičení bylo uvyknout operativce NH na náročné situace, se kterými se při výkonu své práce mohou setkat.
Celá akce probíhala pod inkvizičním dozorem.


Cvičení proběhlo více méně podle plánu. Smrt Aterona jakožto Nejsvětlejšího Prahy ale zapůsobila na některé přítomné členy NH i DH natolik, že velmi rozrušeně žádali o ukončení cvičení - několikrát zazněla věta "Zastavte to!"
Spolupracovníci těchto Hlídkařů je ale dokázali uklidnit.
Slečna Malenová po třetím oživení Aterona rozhodla, že cvičení skutečně ukončí, a členové obou Hlídek odjeli na své štáby.

Noční Hlídka dnes odpoledne vydala toto prohlášení:
Dnešní noční události v oblasti Flóry byly součástí mimořádného cvičení NH. Vše tedy bylo plně pod naší kontrolou. Prioritou NH je zajišťování stoprocentní operaceschopnosti všech svých členů a proto dbá na to, aby se tito, se samotným Nejsvětlejším v čele, neustále zdokonalovali; jak ve svých individuálních schopnostech, tak v týmové spolupráci. Cvičení podobná tomu včerejšímu tedy zvyšují kvalifikaci a zároveň připravují členy NH na reálné vypjaté pracovní situace a zvyšují tím bezpečnost našeho města.