neděle 29. listopadu 2015

Vyjádření k článkům se štítkem "psáno anarchisty"

Vážení čtenáři,

v posledních dvou dnech jsem se dvakrát stala obětí útoků skupiny Jiných, kteří chtějí svrhnout Velkou dohodu a Hlídky. Poprvé mě v pátek večer přinutili vydat článek s názvem "Výzva všem pražským jiným!!!". Podruhé si vzali i hesla a změnili je, abych nemohla stahovat jejich články, a vydali články "Nová pravda" a "Dohoda je zlo" a také videa "Frau Lávková sagt die Warheit!"a "Rysava interview."

Dnes se mi podařilo obnovit svůj přístup k editování JP a zařídila jsem, aby nebylo znovu možné ji znovu jednoduše převzít a použít k šíření absurdní ideologie.

Distancuji se od všech výše jmenovaných článků a videjí a prohlašuji, že s nimi nemám nic společného, nevytvořila jsem je a byly vytvořeny a uveřejněny proti mé vůli.

Jiná pravda od teď bude fungovat jako dříve.

Děkuji za pochopení,
Denisa Lávková, šéfredaktorka JP

Dohoda je zloMilí Jiní,
 

 zvláště vy, co jste členy takzvaných hlídek, samozvaných útvarů třímajících všechny tři druhy moci, které jsou i v ubohé společnosti lidí oddělené. Svět se mění a je třeba si uvědomit, zda stojíte na straně starých pořádků, které vedou k prohlubující se šikaně mocnějších bytostí, nebo na straně nových pořádků, kde se Jiní za svou jinost nemusí stydět či se s ní skrývat. Přinášíme Vám exkluzivní interview s Paní Ryšavou, která se nebála natvrdo říci, co si myslí o dohodě. 

My nejsme jen sběrači Vašich prstů a zubů, můžete s námi spolupracovat a vybudovat s námi lepší svět. Nicméně pokud nám to bude někdo komplikovat, těšte se na naši odplatu. Je nás hodně a přejeme si revoluci. Přejeme si zveřejnit jistý výzkum, který otevře světu oči a nasvaví Nový Pořádek. A nebojíme se použít jakékoliv prostředky k jeho získání.   
sobota 28. listopadu 2015

Nová pravda


Milí Jiní,

Že současný stav nikomu nevyhovuje vidíte sami nejlépe na politické situaci. Lidé jsou zmatení. Je vidět, že dostali míru svobody a moci, která jim nepatří. A my, Jiní, jsme nebyli určeni k tomu, abychom se schovávali. Vedení evropských států se brzy zhroutí a po nich další. A vy se můžete také podílet na ustavování nového světa. Světa, kde Jiní budou otevřeně vládnout světu a lidé budou s psíma očima plnit všechna jejich přání ke spokojenosti všech. 


Můžete nám pomoci předáním jisté farmaceutické studie nebo informací vedoucích k jejímu získání. Doporušujeme Vám tento postup pro brzké uklidnění situace.


Nové arény

Vážení čtenáři,

s radostí vám oznamujeme, že v sobotu 28. listopadu proběhnou další Arény organiziované smečkou Vlčice. 

Celá akce je pojata trochu jiným způsobem než předchozí a návštěvníci se mohou těšit na spoustu novinek. Kromě zápasů se zbraněmi, holýma rukama nebo v proměně bude možné podstoupit i magický souboj. 
Poslední kolo arén bude trochu tvrdší - bojovat se nebude do první krve nebo na tři zásahy, ale do posledního dechu. Léčitelé samozřejmě zajistí, aby nikdo nepřišel k neodčinitelné úhoně. 

Vlčice také věnovala jako hlavní cenu Arén několik lidí, které je možné vyhrát a pak si s nimi dělat, co budete chtít. 

Místo a čas budou ještě upřesněny, sledujte Jinou pravdu.

Denisa Lávková, šéfredaktorka

pátek 27. listopadu 2015

Výzva všem pražským Jiným!!!

Jiní města pražského,
vybudujme společně novou éru naší společnosti!
Jen VY můžete Jiným pomoci odhodit nejtěžší břemeno, které Nás stahuje k zemi a brání Nám v rozletu: VELKOU DOHODU.

V době svého vzniku plnila Velká dohoda záslužnou funkci a má svou nepopiratelnou historickou hodnotu. Její znění však v současnosti jde proti jejímu původnímu duchu, z institucí, které zřídila a které nás měly chránit, se staly nástroje represe zdroj strachu Jiných! Kolik z vás už někdy pocítilo hněv Hlídek za nějaký drobný prohřešek? Za maličkost, nad kterou by ještě před sto lety nikdo ani nezvedl obočí? Za hloupou chybu z nepozornosti? Kolik z vás žije v neustálém strachu z nových vyhlášek despotické Inkvizice?
Je čas zbavit se Velké dohody. Je čas zbavit se naprosto šílené organizace Hlídek. Je čas zbavit se zkostnatělé Inkvizice. Tyto tři uměle vytvořené instituce nás postupně přivádějí do záhuby.

Už jen to, že mnozí z vás souhlasně přikyvují, je důkaz nesmyslnosti toho cáru papíru a neschopnosti těch, kteří se marně snaží udržet status quo.
Ano, Velká dohoda fungovala v době, kdy byla založena, lidstvo bylo ovladatelné a jich ani Nás nebylo mnoho. Nereflektuje však jakýkoliv společenský vývoj. Tam, kde kdysi bylo lidstvo slepé a tupé, jsou dnes kamery, počítačové databáze a snímače pohybu. Tam, kde předtím byly kameny nebo klacky, jsou jaderné zbraně. Tam, kde jsme kdysi díky Velké dohodě měli prostor jednat, je dnes tvrdá ruka Hlídek a Inkvizice.
Zkusme se zamyslet, jestli nekontrolovatelný vzestup technologické moci lidstva není přímým důsledkem Velké dohody a skutečnosti, že náš druh se v jejím důsledku sám vzdal postu vládce planety.

Obě organizace úplně zapomněly na svůj původní účel - chránit před zničením svět, který společně sdílí Světlí a Temní. Místo toho se staly molochem chránícím jen sama sebe a Velkou dohodu, která jeho existenci posvěcuje.
Zespodu se na nás tlačí špinavé masy lidstva, jejich věda a bezbřehý konzum. A svrchu nás utlačují ti, kdo nás mají chránit a pomáhat nám. Kam se pak může obyčejný Jiný ukrýt? Nemá žádnou skrýš, ani Šero mu už není útočištěm.
Naprosto jasný důkaz toho je lidská Studená válka. Těmto nesmyslným stvořením spadla do klína moc, o které se mnohým mimokategoriálům do té doby ani nesnilo. Padesát let byly prsty na spouštích. Nejen, že lidstvo mělo moc zničit samo sebe, ani My jsme nebyli v bezpečí před očistnou září jádra.

A co mezitím dělali naši ochránci bezpečnosti a pořádku? Vraždili nás, Jiné. Místo, aby udělali to jediné správné a sebrali lidem jejich nejnovější hračku, zahrabali se hlouběji do svých nor. A ke stejné zbabělosti vyzvali i ostatní Jiné. Kdo neposlechl, kdo tak neučinil, ten, kdo se chtěl bránit a zabránit naprostému vyhlazení svého druhu... Pokud se domýšlíte nejhoršího, domýšlíte se správně.

Lidé by se měli před mocí Jiných třást strachy. Velká dohoda však přikazuje, abychom se naopak My skrývali ve stínech. Přitom je to stále těžší a těžší: technologická moc lidstva roste doslova ze dne na den. Je stále náročnější ukrývat Naši existenci, je vynakládáno neuvěřitelné množství prostředků, aby Naše činnosti byly retušovány z kamer, senzorů a databází.

A proto vás, Jiní města Prahy, vyzýváme:
Nechť se již nikdy neopakuje chvíle, kdy lidstvo bylo mocnější než My. Lidé, to podřadné plémě, na sebe znovu plivou nadávky, řinčí zbraněmi a touží po krveprolití ve vlastních řadách. Hledají nové rafinované způsoby sledování ostatních, aby je mohli snáze najít a zabít, a s tím nacházejí i více možností, jak identifikovat Jiné. A až nás objeví, nebudou chtít žít po našem boku. Nejsou tak hloupí, aby nepoznali, že jsme mocnější a lepší než oni.
Co udělají Hlídky tentokrát? To správné od nich čekat nemůžeme.

Povstaň tedy, pražský Jiný! Braň se! Pozvedni hlas a pěst a chraň svůj druh! Volej po odhození svazujícího řetězu Velké dohody! Rvi se, abychom se mohli vrátit ze stínů a úkrytů, bojuj, abychom opět mohli svobodně dýchat na denním světle!
Konej, dokud je ještě čas!

Nejpoužívanější kouzlo roku 2015

V průběhu října 2015 provedla JP ve spolupráci s externími odborníky na statistiku anketu týkající se používání kouzel běžnými pražskými Jinými.
Dnes konečně uveřejňujeme získaná a zpracovaná data.

Boj o první místo byl poměrně tvrdý, ale nakonec těsně zvítězilo kouzlo Trojité ostří, které poměrně běžně používá 87% dotázaných Jiných. Těsně za ním se s 83% umístil Freeze
Z odpovědí na doplňující otázky vyplývá, že pražští Jiní používají tato útočná kouzla (ať už jako taková, nebo skrze hůlky) k běžné obraně při přepadeních a jiných rizikových situacích, ve kterých lidé používají tasery nebo pepřové spreje.
Navíc není problém si opatřit hůlky nabité výše uvedenými kouzly - takové hůlky jsou cenově dostupné a mnoho Jiných dokonce sahá po trochu dražší, avšak trvalé variantě.

Nejpoužívanějším neútočným kouzlem je Balzám používaný 82% Jiných. Často ho používají léčitelé pracující jako lékaři nebo zdravotní sestry, ale i ostatní Jiní jím léčí všemožné úrazy po nehodách.

Vítězem tohoto ročníku ankety se každopádně stává praktické a jednoduché kouzlo: Trojité ostří.