neděle 27. listopadu 2016

Výzva Rudolfa Jičínského pražským vlkodlakům

Bratři, sestry,
ať už jsou věci jakékoliv a ať si říká, kdo chce, co chce, až půjdete kolem jednoho z oněch "starých míst", tak, bez ohledu na to, čemu a zdali věříte či nikoliv, prostě poděkujte duchům. Poděkujte. Tak či onak. Bez nich, ať na ně věříme či ne, by nás zemřelo mnohem, mnohem více. Je jedno, jakého totemu jsou. Nebo nejsou. Poděkujte.

Rudolf Jičínský

sobota 26. listopadu 2016

Pražský Golem zneškodněn

Včera v pozdních večerních hodinách Daniel Vlček, operativec DH, provedl rituál, kterým získal šém pro zneškodnění pražského Golema. Stalo se tak na Vítkovském zřídle za asistence jeho kolegů z obou Hlídek, i civilních Jiných.
Když se Golem objevil, další člen operativy DH, Aleš Hradil, mu připevnil šém na hruď a Golem se rozpadl v prach. Nebezpečí, které představoval pro Prahu, je tedy zažehnáno, a to přičiněním obou Hlídek, které zásah stál mnoho energie a úsilí. 

pátek 25. listopadu 2016

Oznámení Tarru Häyhä, Vlkodlačí šamanky z Finských stepí, k Pražské Smečce

Moji bratři a sestry z města Prahy. Vím, že prožíváte těžké časy, plné strachu a bolesti, ale pamatujte, že vaše největší síla je ve vaší Smečce. Pokud se semknete a budete stát jeden při druhém, bez rozdílu, kdo byl kletbou zasažen a kdo ne, věřím, že tyto zlé časy překonáte.
Z toho, co jsem sama shlédla včera na štábu Noční hlídky města Prahy, jsem přesvědčena, že kletba stíhající náš rod bude brzy zlomena a my budeme moci znovu žít beze strachu.
Je mi líto, že vás v tomto musím zanechat, ale můj úkol zde skončil a má Smečka na severu mně potřebuje.
Ale z vašeho středu byla iniciována nová, mladá šamanka, kterou znáte jako Cat. Neochvějně věřím, že vám v těchto těžkých časech, stejně jako i v budoucnu bude dobrou duchovní rádkyní a opatrovnicí prastarých tradic našeho rodu. Věřím, že se naučíte důvěřovat její moudrosti a že z jejích rad vyjde mnoho dobrého pro vaši Smečku.
Kéž vás provází dobří duchové.

Otevřený dopis Václava Poláka pražským upírům

Všem upírům města Prahy:
Mnozí z Vás si mou osobu spojují s nechvalně známým případem upířího vraha. Stejně jako lidé, i my bohužel děláme chyby. Důležité je se z těchto chyb poučit a neopakovat je. Já jsem si své chyby vědom a nehodlám podobný tragický omyl opakovat.
Bohužel se takové věci u mnoha Hlídek na světě řeší dohodami. S tímto jednáním nesouhlasím a proto jsem vyjednal u pražské Nejtemnější, aby jakékoliv přerušení legálního lovu mělo nulovou toleranci a bylo velmi tvrdě trestáno.

Václav Polák

čtvrtek 24. listopadu 2016

Otevřený dopis Rudolfa Jičínského pražským vlkodlakům

Pražským vlkodlakům:

a) Nesmyslné prohlášení nejsvětlejší přecházím, nemá cenu se jím vůbec zabývat.

b) K tomu podstatnému: věc, která nás postihla - a naneštěstí mnoho z nás - není nemoc, ale cosi na způsob kletby. Vyžaduje si tedy nasazení nesmírných zdrojů, které naštěstí DH má a na řešení problémů vynakládá. Mohu vás ujistit, že věštci a rituální mágové mají plné ruce práce. DH je známa příčina onoho jevu a pracuje na získání prostředků k řešení a vyřešení. Naneštěstí to není metoda "jdi a rozbij", proto nemá smysl se takto tázat. Nejtemnější mě ujistila, že chová naději ve velmi brzké zlomení kletby. Smrt řady z nás je tragédií a sotva nám může být útěchou, že viníkem s nejvyšší pravděpodobností není nikdo ze stálejších rezidentů Prahy.

S upřímnou soustrastí pozůstalým
Rudolf Jičínský

Otevřený dopis Alexandry Zychové pražským Hlídkám

Vážení členové obou hlídek,

my, Jiní Prahy, víme, že naše město bylo, je, a vždy bude kotlem, pod kterým někdo řádně zatopil. Problémy chodí dveřmi, oknem a občas se objeví přímo v našem středu. Praha není klidné místo k žití a mnohdy je skutečně výzvou pro nás, její občany.
Ve svém okolí slýchám velmi často pouze negativní ohlas na práci, kterou odvádíte. To špatné se pamatuje vždy lépe, negativní zážitky jsou silnější a déle přetrvávají.
Slovy díků se ale šetří - vaše práce je samozřejmostí, na kterou jsme si zvykli. Jako vzduch, který dýcháme.
Jste nedílnou součástí našich životů a mnohdy je vaše služba dlouhá, nevděčná a opomenutá.
Ráda bych vám tímto poděkovala za skvělou práci, kterou odvádíte pro větší bezpečí Prahy.
Chápu, že je to nesnadná a mnohdy náročná práce, která vás může zavést až na samotný okraj příčetnosti a morálky a já a společnost Jiných v Praze oceňujeme, že se stále držíte a ještě jste onu hranici nepřekročili.
Sama vím z vlastní zkušenosti, že nebýt vás, dnes nejsem mezi živými a za to vám děkuji.
Děkuji vám za tvrdou práci, kterou denně odvádíte.
Děkuji vám, že máte vždy otevřené dveře pro ty, kteří potřebují vaši pomoc.
Děkuji vám za nepředpojatost. Za to, že odkládáte stranou všechny předsudky a osobní domněnky, že jednáte vždy profesionálně a na základě faktů, nikoliv vašich emocí.
Jsem hrdá na to, že jsem občankou města, které se může pyšnit tak skvělou posádkou, která funguje jako dobře promazaný stroj a bezpečí Jiných staví vždy před své vlastní zájmy.

Děkuji Vám, Alice, že vedete Noční hlídku ke střízlivému rozumu a jste proti předpojatosti a předsudkům, které jinak vládnou naší společnosti. Děkuji Vám, že jednáte spravedlivě a moudře, jak se od Nejsvětlejší tohoto města očekává.
Děkuji Vám, že neděláte rozdíly mezi zadrženými a že s nimi jednáte na základě jejich zločinů, nikoliv na základě příslušnosti a toho, jak je Šero iniciovalo.
Děkuji léčitelům a zaříkávačům za jejich neúnavnou pomoc civilnímu obyvatelstvu. Děkuji za vaši energii, kterou vkládáte do vytváření náhrad pro nás, Proměněné.

Děkuji Vám, Evo, že vedete Denní hlídku hlavně v zájmu civilních obyvatel, nikoliv v zájmu vlastním. Děkuji Vám, že jste politicky nestranná a nevměšujete se do interních záležitostí zaběhlých společenských struktur Jiných. Děkuji Vám, že vedete své Hlídkaře k tomu, aby pamatovali na to, že Hlídka a politika nejdou dohromady.
Děkuji, že pražská společnost Jiných se na Vás může vždy obrátit s jistotou, že jí poskytnete pravdivé informace.

Ve světle nedávného dění v Praze taktéž děkuji všem Hlídkařům v poli, kteří se neúnavně snaží chránit nás před nebezpečím, které se v ulicích pohybuje.

Pevně věřím, že nadále ve vaší práci budete pokračovat a dále zůstanete ostřím čepele a zároveň jazýčkem vah naší společnosti.

S pozdravem
Alexandra Zychová

Rozhovor s Václavem Polákem

Po odstoupení Marie Bitové z pozice Nejvyššího upíra je Praha poněkud nejistá, kdo bude jejím nástupcem. Přinášíme vám rozhovor s jedním z kandidátů, Václavem Polákem, hlavou Nočního klubu.

JP: Dobré odpoledne, mohl byste se pro naše čtenáře vyjádřit ke stávající situaci mezi upíry?

VP: Jistě, velice rád vysvětlím jak to momentálně vypadá.

JP: Slečna Bitová odstoupila a kandidáti na post Nejvyššího upíra jsou momentálně dva, je to tak?

VP: Ano a ne. Stát se Nejvyšším upírem může každý z nás, pokud je dostatečně prospěšný pro naši komunitu. Nicméně si dovolím říci, že já a slečna Zychová jsou nejvíce očekávané možnosti.

JP: Znamená to, že vy dva jste nejprospěšnější?

VP: Neříkal bych nejprospěšnější, možná se objeví nějaký lepší kandidát. Nicméně ano, za sebe můžu říct, že se snažím být prospěšný co nejvíce. Koneckonců, kdo zná mou minulost, ví, že jsem býval ten nejposlednější z posledních a musel jsem toho udělat mnoho, abych se dostal tam, kde jsem teď. Vždy mi jde primárně o dobro upíří komunity a o to, aby se i ti slabší z nás cítili plnohodnotnými členy. Momentálně zařizuji několik řekněme užitkových budov pro upíry, ve kterých se budou cítit bezpečně.

JP: Můžete to upřesnit?

VP: Nebudu zabíhat do úplných podrobností - právě kvůli tomu, aby o nich věděli pouze upíři a tím pádem byli co nejvíce v bezpečí. Nicméně co mohu říct je to, že účelem bude, aby se zde scházeli všichni upíři. Bez ohledu na to k jakému klubu patří, nebo jaké jsou jejich politické názory.

JP: Teď z trochu jiného soudku - jistě jste viděl video ve kterém jste, řekněme, hlavní hvězdou.

VP: To mi pochopitelně neuniklo. Mám rád satiru a video mě neurazilo. Jen bych si dovolil několik věcí uvést na pravou míru: Rozhodně nechci stavět zeď kolem Holešovic ani jiných čtvrtí a rozhodně nejsem pouze loutka Evy Schwarzkoppové. Někteří upíři namítají, že jsem ovlivněn tím, že sloužím v Denní hlídce. Je to naopak výhodou, neboť mohu případné problémy řešit rychleji.

JP: Chtěl byste ještě něco vzkázat?

VP: Ano. Zde doufám budu mluvit i za slečnu Zychovou: Chtěl bych vzkázat celé upíří komunitě, aby své politické názory řešila v klidu a bez zbytečného násilí. Co si budem povídat, žádné nepokoje si myslím nikdo z nás nepřeje.

JP: Děkuji za rozhovor.

středa 23. listopadu 2016

Názor anonymního upíra

Vážení čtenáři, opět vám přinášíme názory z vašich řad - tentokrát se jedná o komentář ke stávající situaci mezi upíry.
Už toho bylo dost. Nechci nadvládu Schwarzkoppové nad upíry. Za Vlada jsme byli svobodní. Mařenka byla hlídkařka a kam se to dostalo. Zavražděný upír na legálním lovu a vrah se vykoupil dvěma hůlkami s šerou modlitbou. Polák neměl koule vzepřít se Schwarzkoppové a udělat něco pro upíry, potrestat vraha. Nebýt Lexy tak tu vrah ještě běhá a dál vyrábí vražedné hůlky s šerou modlitbou.
STOP Schwarzkoppové 
STOP Hlídkařskému poskoku Polákovi
SVOBODU UPÍŘÍ SPOLEČNOSTI


neděle 20. listopadu 2016

Nejvyšší upírka města Prahy odstupuje

Marie Bitová oficiálně potvrdila, že se ve světle posledních událostí rozhodla odstoupit z pozice Nejvyššího upíra. Nástupce na její místo je zatím v jednání.

Opatrnost, ale ne paniku

Včera ve večerních a nočních hodinách se v důsledku zvýšené magické aktivity na území Prahy objevovaly bytosti pocházející ze Šera, známé také jako chiméry. Operativcům Hlídek se podařilo odrazit všechny útoky na Jiné, kteří na ně náhodou narazili. Dnes zatím k žádnému dalšímu napadení nedošlo, ale přesto doporučuji obyvatelům Prahy zvýšenou opatrnost pro případ, že by se chiméry znovu objevily. 
Tyto Šeré konstrukty způsobují magická zranění a je možné je zranit taktéž pouze magií, přičemž je potřeba použít kouzla příslušná několika živlům. 
Myslím, že není důvod propadat panice nebo přílišným obavám o vlastní bezpečnost. Stačí jen být opatrný a v případě napadení jen vydržet než dorazí hlídkaři, kteří situaci dostanou pod kontrolu.