sobota 23. března 2019

Prohlášení Nejtemnějšího

(Václav Polák) Vážení pražští Jiní,

Je mou povinností vysvětlit situaci posledních dní.

Pravdou je, že jsem byl já a má šéfka operativy Josefina nakaženi při ochraně civilní Jiné. Poté, co se tak stalo, se zrodil plán, o kterém věděli pouze nejdůvěryhodnější členové Denní Hlídky. Držet plán v tajnosti bylo klíčové pro hladký a bezchybný průběh. Zároveň bylo nutné, abychom to byli právě my a ne nikdo jiný hned ze dvou důvodů – prvním je, že jsme měli nejvíce informací o průběhu samotné nákazy a tím pádem jsme zvládli vzdorovat nejdéle. Druhým a neméně důležitým bylo, že jsme nákazou nechtěli ohrozit ani životy vaše, ani ostatních členů Denní Hlídky a tento nelehký úkol vzali na sebe. Tato velmi riskantní situace vedla k tomu, že členové Denní Hlídky s obrovskou spoluprací Nejvyšší upírky Alexandry Zychové a šéfa analytického oddělení DH Richarda Novotného dopracovali rituál původně vytvořený Noční Hlídkou, který ovšem v pozdějších fázích nákazy přestal účinkovat a mílovými kroky nás tím posunuli k vyřešení nákazy jako celku.

Tímto bych chtěl veřejně poděkovat slečně Zychové, panu Novotnému a členům Denní Hlídky za jejich bezchybnou práci.

Václav Polák,
Nejtemnější města Prahy

pátek 22. března 2019

Charistarch se stará

(RL) Velký Mág Charistarch se po roce aklimatizace aktivně zapojuje do dění v Praze. 

Tak jak Velký Mág Charistarch sdělil v  rozhovoru s Jinou Pravdou, po svém příjezdu do Prahy chtěl kontaktovat některé své známé, se kterými má dobré vztahy, a tyto vztahy znovu oživit. Strávit pár večerů s přáteli, popít, popovídat si co je nového. Vypadá to, že tuto fázi už má Velký Mág za sebou a začal se zajímat o své okolí, neboť na některé problémy, jak se zdá, se samy nevyřeší. A tak Charistarch přiložil pomocnou ruku k dílu. 

První takový počin, kdy Velký Mág musel osobně pomoci, byla oprava ochranné bariéry štábu Denní Hlídky, kterou Charistarch za pomoci lidské oběti pro DH Praha opravil. Bohužel se nám nepodařilo s jistotou zjistit, zda za lidskou oběť byla vydána povolenka, nebo byl obětován lidský život "v rámci výkonu práce Hlídky". Vyjádření Hlídek bohužel nebylo v době vydání tohoto článku k dispozici. 

Druhá, větší starost, kterou Velký Mág začal řešit, se týká neduhu, který Prahu sužuje již delší dobu. Zdislava a její nakažení sužují jiné v Praze již od jara 2018 a ani bezmála za dva roky Hlídky nedokázali proti této hrozbě účinně zasáhnout. Nákaza stále bují, rozvíjí se a představuje hrozbu i pro všechny Jiné, Hlídky nevyjímaje. Ať již je to nehoda, přílišná důvěra ve vlastní schopnosti nebo přímo zlý úmysl, nákaza si dokázala najít svou cestu. Za léta jejího působení se ekosystém těchto nakažených predátorů rozbujel. Již to není pouze Zdislava a nemyslící, hladové hordy. V Praze působí nejméně dvě seskupení nakažených s vlastními ambicemi. Hlídky jsou si působení těchto dvou skupin, vedených výjimečně rozvinutými predátory nazývanými jako "Batman" a "Chuck" vědomi a snaží se proti nim, zatím zcela bezúspěšně, zasahovat. Bohužel, ani když bojový výjezd obou Hlídek dorazil na místo konfliktu, kde si Chuckova parta vyřizovala s Batmanovou partou účty tak nedokázala ani jednoho z vůdců zpacifikovat. Je zřejmé, že Hlídky nemají situaci pod kontrolou. A zde přichází Velký Mág, který se spojil se svými "známými, se kterým má dobré vztahy" Nejvyšší upírkou Alexandrou Zychovou a Richardem Novotným. Slečna Zychová, pověřena Inkvizicí, se problémem Zdislaviny nákazy intenzivně zabývá a Charistarch s panem Novotným byli ochotni a schopni vypomoci. Včera v nočních hodinách úspěšně Richard Novotný a Velký Mág Charistarch zlikvidovali výše zmiňovaného predátora v nejvyšším možném stádiu nákazy, Chucka a zajistili jeho tělo s čistým vzorkem Pražské Nákazy pro výzkum v Inkvizičních laboratořích. 

Velký Mág Charistarch myslel vážně, když řekl, že je na každém, aby si zametl před vlastním prahem, jestli bude pouhým konzumentem nebo se pokusí aktivně přistupovat k věcem v místě svého bydliště. On si svůj domácí úklid udělal a můžeme očekávat, že jeho o sousedské výpomoci Praze a Hlídkám nebudeme psát naposledy.

DH Praha: Odvolanie krízového stavu v Prahe

(DH Praha) Vážení pražští Jiní,

s potěšením vám přinášíme informace o odvolání našeho předchozího varování. Včera ve večerních hodinách se operativcům Denní hlídky podařilo úspěšně zpacifikovat nakaženou Josefínu, bývalou šéfku operativy DH.

Rádi bychom touto cestou zdůraznili, že jak Josefína, tak bývalý Nejtemnější Václav Polák byli nakaženi při nebezpečném setkání s nakaženým během plnění svých služebních povinností, a tedy při ochraně životů nás všech. Jejich omylem byla víra, že nákazu dokážou udržet na uzdě dost dlouho na to, aby ji mohli využít při zneškodňování dalších nakažených Jiných. Oba věděli, že se jim to nemusí podařit a může je to stát život. Přesto se pokusili zachránit Prahu, a zůstávají tedy i přes některé smutné události posledních dní obětavými hrdiny. V současnosti se nacházejí v kritickém, avšak stabilizovaném stavu a my doufáme v jejich plnou rekonvalescenci.

Během téhož zásahu došlo taktéž k úmrtí hlídkaře DH Michala Tomana, který, jak odhalilo vyšetřování, přijal nákazu dobrovolně a s plným vědomím toho, co činí. Během nastalé konfrontace zaútočil na členy Hlídky, jimiž byl v sebeobraně usmrcen. Vzhledem k povaze jeho vědomé zrady principů Denní hlídky nebylo přistoupeno k pokusu o jeho záchranu.

Tím byl zažehnán mimořádný stav na štábu Denní hlídky, která tak může bez narušení pokračovat v běžné činnosti. Jsme tu pro všechny Jiné, kteří nás budou potřebovat, a nasazujeme vlastní životy v boji za klid a bezpečí v Praze. 

Za pražskou DH
Dominika Vörösmarty-Konrádová

čtvrtek 21. března 2019

Hlídky kolaborovaly při porušení zvyklostí Jiných

(RL) Operativci Denní a Noční Hlídky zastavili tradiční duel mezi Jinými.

Páteční večer v parku na Letné si vybrali dva sokové pro souboj o čest dámy. Obrateň ZK a světlý mág SB se rozhodli, že otázku cti vědmy LČ může vyřeší pouze Velkou Dohodou posvěcený souboj. Stará, byť v dnešní době pro někoho poněkud méně stravitelná tradice bezesporu patří mezi zvyklosti světa Jiných a právě i proto na ni Velká Dohoda výslovně pamatuje. Nikdo ze zhrzených soků však nečekal, že jejich tradiční práva budou narušena zásahem hlídek.

Souboj zprvu probíhal v rámci dohodnutých pravidel. Zlom však nastal v okamžiku, kdy SB měl vítezství na dosah a ZK ležel na zemi v agonii. V tu chvíli to operativci hlídek pravděpodobně již nemohli vydržet a důrazně požádali SB aby svého soupeře nechal žít. Zatímco část hlídkařů vítěze přemlouvala tak druhá mezi tím provedla sérii magických zásahů, kterými zcela mimo hlídkařskou agendu, pozdržela agonii ZK a zvedla ho k vědomí. Podle přítomných svědků ani jedna z Hlídek nevydala ani nevyžadovala povolenky na tyto magické zásahy a postupovaly ve společné shodě za účelem zabránit smrti poraženého a odrazení vítěze v pokračování útoku.

Pan SB nakonec nátlaku a přemlouvání přítomných operativců podlehl a od útoku upustil. Tím ovšem formálně vyvolaný duel nemohl skončit. Oba duelanti se kdykoli mohli legitimně napadnout znovu. Vzhledem k nedokončenému duelu a stále trvajícímu nebezpečí konfliktu mezi oběma duelanty tak přítomní hlídkaři nabídli SB řešení. Navrhli mu, že pokud opustí Prahu a odcestuje dostatečně daleko, tak se s ZK nikdy nesetká a duel nebude muset být dokončen. Pan SB nakonec naléhání operativců vyhověl, a místo aby podle tradice prokázal svým vítezstvím svou pravdu, tak musel díky společné intervenci Hlídek opustit Prahu navždy... pokud ho tedy ZK nebude pronásledovat a duel nedokončí někde jinde.

středa 20. března 2019

(Aktualizováno) Nákaza na nejvyšších místech Denní hlídky

(RL) Včera ve večerních hodinách operativci Noční Hlídky za asistence Denní Hlídky zpacifikovali Nejtemnějšího Václava Poláka.

Jiná Pravda byla svědkem dramatického zásahu Hlídek proti nejvýše postavenému představiteli jedné z nich, Nejtemnějšímu Václavu Polákovi. Před zásahem pro Jinou Pravdu situaci stručně objasnil hlídkař DH Petr Kreuzwald slovy: "Jestliže jsou oficiální struktury hlídky narušeny, nezbývá než se uchýlit k výjimečným opatřením."

Celá akce byla Hlídkami pečlivě připravena jako past s využitím a pravděpodobně i s nepřímým zapojením Inkvizice. Když Nejtemnější Václav Polák opouštěl Inkviziční tribunál, na nějž byl předvolán, obě zásahové jednotky již byly připravené, vyzvali ho aby se nechal zadržet a když se dal na útěk tak se pokusili ho zadržet. Přesto, že se Nejtemnější Václav Polák pokoušel svým kolegům uniknout tak byl nakonec zastaven hlídkařem Müttermüllerem, který dobře odhadl ústupovou trasu Nejtemnějšího a spolu s hlídkařkou Vörösmarty-Konrádovou mu zkřížili cestu. Nejtemnější Václav Polák zahnaný do kouta vyzval hlídkaře Müttermüllera na "čestný souboj v Šeru", který během několika chvil prohrál. Do jaké míry na prohře Nejtemnějšího Václava Poláka nesl trest, který mu Inkviziční tribunál udělil a zda byl takový trest udělen "na míru" očekávanému vývoji situace lze pouze spekulovat.

Poté, co byl Nejtemnější Václav Polák vyřazen obě Hlídky okamžitě začali zajišťovat jeho stabilizaci a léčbu. Ukázalo se, že Nejtemnější Václav Polák se totiž stal obětí nákazy, kterou v Praze šíří nechvalně proslulá Zdislava. Podle dostupných svědectví byl Nejtemnější Václav Polák a šéfka operativy DH Josefína zraněni na výjezdu proti nakaženým a jejich léčba nebyla dostatečně včas podchycena. Zde můžeme citovat nejmenovaného Hlídkaře, který vše shrnul slovy "To sme to zosrali."

Podle dalších zjištění Jiné Pravdy léčba Nejtemnějšího Václava Poláka bohužel selhala. Je pravděpodobné, že nákaza byla v jeho případě tak pokročilá, že nešla vyléčit známými postupy. Podle našich informací se Nejtemnější Václav Polák po neůspěšné léčbě pokusil uprchnout, ale byl Hlídkami opětovně zadržen a je udržován ve "stabilizovaném" stavu zatímco Hlídky hledají funkční léčbu.

Denní Hlídka k dramatickým událostem vydala oficiální tiskové prohlášení:

"Vážení pražští Jiní,

rádi bychom tímto informovali o událostech, ke kterým došlo ve vedení DH v posledních dnech.

Nejtemnější města Prahy Václav Polák a šéfka operativy Josefína se stali oběťmi nákazy, kterou v Praze před rokem začala šířit Zdislava. Vlivem řady nešťastných událostí se nepodařilo nákazu včas podchytit, takže oba skončili ve stadiu, kdy již nejsou zcela sami sebou a jejich mysl a chování jsou do značné míry ovládány nemocí.

Václava Poláka se nám podařilo včera ve večerních hodinách najít, zadržet a podniknout kroky pro jeho záchranu. Nejtemnější se v těchto okamžicích nachází ve vážném, nicméně stabilizovaném stavu a zůstává zatím mimo službu. Situaci aktivně řešíme, ale samozřejmě se nadále věnujeme i ostatním povinnostem, které nám služba v DH ukládá.

Dále chceme veřejnosti oznámit, že šéfka operativy Josefína je stále pod vlivem nákazy. Josefínino útočiště aktuálně neznáme a může se stát, že se s ní civilní Jiní setkají v ulicích. V takovém případě důrazně žádáme všechny civilisty, aby zahájili urychlený ústup a Josefínin výskyt bez zbytečného odkladu nahlásili Hlídce. Josefína není momentálně sama sebou, může být agresivní a velmi nebezpečná. Prosím, nehrajte si na hrdiny, osamocený Jiný proti ní nemá šanci.

DH samozřejmě velmi aktivně spolupracuje s kolegy z NH a děláme vše pro to, abychom Josefínu našli a vyléčili. Za jakékoliv informace budeme nesmírně vděční.

Za DH Praha
Dominika Vörösmarty-Konrádová
PR oddělení pražské DH"

pondělí 18. března 2019

Prohlášení Noční Hlídky Praha: Napadení Denisy Richter-Stošovské

(NH) Prahou si šíří informace o napadení světle hlídkařky Denisy Richter-Stošovské. Tímto prohlášením chceme jako Noční Hlídka předejít šíření dezinformací na toto téma.

Během nedělního odpoledne skutečně došlo k napadení službu konajících hlídkařů. Útočníkem by zfanatizovaný vlkodlak z Berlína, pravděpodobný člen teroristické organizace 1150, tento jako záminku ke kontaktu využil procesu registrace. Celou dobu procesu registrace se choval velmi slušně, ale kontakt s paní Richter-Stošovskou jej přivedl do bojové frenzy. V tomto stavu nereagoval na jakékoliv podněty a členům Noční Hlídky Praha nezbylo než s velikou lítostí útočníka pacifikovat trvale.

Veřejnost chceme ubezpečit že paní Richter-Stošovské ani ostatním hlídkařům se nic nestalo a stále se starají o Vaše bezpečí.

neděle 17. března 2019

Kauza Karásek

(RL) Smrt drobného podvodníka a obchodníka, vědmáka Zikmunda Karáska otřásá důvěru Jiných v Denní Hlídku. Kdo a proč zabil pana Karáska? Jiná Pravda se pokusí přinést odpovědi na kritické otázky kauzy Karásek.

V pátek 15. 3. 2019 se na redakci Jiné Pravdy obrátil rozhořčený informátor s šokujícím tvrzením. Nejtemnější Václav Polák nechal Denní Hlídkou bezdůvodně zadržet Zikmunda Karáska aby ho zavraždil a okradl o jeho majetek. Zpráva, která následně začala kolovat po Internetu a sociálních sítích, a kterou přinášíme otištěnou, šla se závěry a tvrzeními ještě dál.
Šokující informace!
Přepošli to všem Jiným, které znáš, tohle se jim nesmí podařit ututlat!!!!

Kdo zná taktiky pražské Denní hlídky není překvapen, ale stále jim to prochází. Paskvilní parodie na upíra aka nejtemnější Polák se opět dopustil zásadního přešlapu a už o něm nesmíme mlčet! 

Vražda uprostřed noci! - může se to stát i vám!
Poklidný a pravidel dbalý občan, TEMNÝ jiný, můj kamarád Zikmund Karásek byl bezdůvodně zadržen denní hlídkou. PROČ? PROČ DENNÍ HLÍDKA zadržuje temné, kteří nic neudělali?
To ale nenní to nejhorší! Nejen, že ho tak podlá kreatura Polák sebrala přímo na ulici, ale to není všechno!!! 
Podle informací přímo od jednoho z členů denní hlídky (!!!) Polák Zikmunda obvinil z krádeže (což teda rozhodně není pravda!) a následně Zikmunda zabil! ZABIL!!!!!!!

Šéf denní hlídky zabil temného - bez důvodu! 
A v tomhle městě žijeme! 

Už nikomu z denní hlídky nevěř, nebo tě taky zabijou.

Proč by Nejtemnější Václav Polák měl zájem na smrti druhořadého vědmáka? Jiná Pravda se vydala po horké stopě. Zdá se, že pan Karásek se dostal do hledáčku Denní Hlídky právě kvůli své živnosti. Drobné podvody se mu podle všeho celkem dobře dařily a tak se nechal přesvědčit ke spolupráci na větší akci. Akci, organizovanou jistou ambiciózní vědmou, které měla za cíl oškubat Denní i Noční Hlídku. Nepodařilo se zjistit jak moc si pan Karásek uvědomoval co přesně se děje, ale pomohl vymámit oné vědmě z Hlídek značný obnos peněz, za komponentu k rituálu který "prodala" Hlídkám, když je přesvědčila že tím vyléčí všechny Pražské Jiné od nákazy rozšiřované Zdislavou. Rituál byl ale podvod, vědma zmizela a pan Karásek zůstal. Naivita a zoufalství Hlídek, které zneužila nejnižším způsobem ona vědma a pan Karásek se mohlo snadno přetavit na pomstu a lekci pro ostatní. Mohlo. Ale bylo tomu opravdu tak?

Abychom se dostali blíže k úplnému obrazu, redakce oslovila přímo Nejtemnějšího Václava Poláka aby ke kauze Karásek a jeho podílu na ni řekl své. Nejtemnější Václav Polák se přihlásil k likvidaci pana Karáska. Podle jeho tvrzení ho osobně ubodal, aby všem podvodníkům dal jasně najevo, že takovéto chování vůči Denní Hlídce je nepřijatelné. Nejtemnější také popřel, že by pan Karásek byl Denní Hlídkou zadržen, ale údajně dorazil na štáb dobrovolně. Nejtemnější vehementně popřel, že by pana Karáska před popravou jakkoli mučili či okradli. Nejtemnější připustil, že komunikačně kauzu Karásek nezvládl a aby bylo vše vyjasněno tak vydal veřejné prohlášení, které Jiná Pravda níže přepisuje:

"Vážení pražští Jiní,
V nastalé situaci, která se mnohým z vás může zdát komplikovaná a snad nestandardní, bych rád vyjádřil několik myšlenek, které se ukrývají za činy mými a činy DH.
Předně bych rád uvedl, že když jsem nastupoval do funkce Nejtemnějšího, zavázal jsem se jak sám sobě, tak i svým kolegům, že budu co možná pokračovat v odkazu Evy Schwarzkoppové, která jako moje předchůdkyně vždy byla a nadále zůstává my velkým vzorem. Součástí tohoto odkazu je i snaha udržet DH silnou, s jasně stanovenými hranicemi a sice možná tvrdě vymáhanými, ale zřetelně vyslovenými pravidly.

V rámci snahy vyřešit situaci s nakaženými v Praze bylo Hlídkám nabídnuto řešení výměnou za určitý předmět. Tento předmět se Hlídkám podařilo získat od vědmáka Zikmunda Karáska, a předat osobě, která slíbila celou nákazu vymýtit. Jak se ale ukázalo, celá akce byla pokusem zneužít snahu obou Hlídek plnit svou povinnost a chránit pražské Jiné a vydělat na nich. Karásek Hlídkám předmět požadovaný třetí stranou prodal za nemalé peníze, zatímco byl s dotyčným Jiným celou dobu ve spolčení a věděl, že se mu zmíněná věc v průběhu několika málo dní vrátí. Kromě toho, nabídnuté řešení nefungovalo a celou dobu bylo pravděpodobně zcela smyšlené.

Na základě zjištění uvedených v předchozím odstavci jsem se rozhodl podniknout vůči Karáskovi kroky, které dají jasně najevo, že není možné si s DH pohrávat. Tyto kroky jsem vykonal osobně a k dotčenému aktu přiložil příslušné povolení k magickému zásahu přesně tak, jak to stanoví Velká Dohoda.

Rád bych tímto vyjádřil politování nad tím, že se najdou Jiní s tak nízkým morálním kodexem. Zůstává mi tajemstvím, jak někdo v hodině nejvyšší nouze těm, kteří se jej snaží všemi svými silami chránit, dokáže hanebně lhát a podvést je způsobem naprosto zavrženíhodným.

Václav Polák
Nejtemnější města Prahy"


Tady by mohl příběh zesnulého pana Karáska skončit. Pokud by byla výpověď Nejtemnějšího Václava Poláka pravdivá, tak by vše dávalo určitý nehezký, ale celkem pochopitelný smysl. Bohužel však Nejtemnější Václav Polák pravdu v klíčových bodech neříkal a tím redakci Jiné Pravdy nasměroval, kde má pátrat dál. S minimem nebo prakticky žádnými svědky bylo velmi obtížné přinést do klíčových momentů smrti pana Karáska alespoň trochu světla. Přesto se Jiné Pravdě podařilo poslední momenty pana Karáska alespoň částečně zrekonstruovat. Jak to tedy bylo?

Pan Karásek byl skutečně komplicem v podvodu za účelem okrást Hlídky a to ho nejspíše opravdu dostalo do hledáčku Nejtemnějšího Václava Poláka. Když byl pan Karásek konfrontován Denní Hlídkou tak s ní rozhodně nešel dobrovolně. Nemáme k dispozici více než částečné obrazy, ale podle všeho se nenechal přesvědčit k odchodu čtyřmi hlídkaři, kteří si pro něj došli a následně byl napaden, přemožen a odvlečen na štáb. Co se dělo na štábu Denní Hlídky se bohužel nepodařilo rekonstruovat přesně, pouze odraz emocí pana Karáska nám může ilustrovat co se asi dělo. Pan Karásek prožíval intenzivní fyzickou bolest, zejména v oblasti kolen. Bolest byla tak intenzivní, že nemohlo jít o nic jiného než o mučení. Co ale bylo pro pana Karáska horší byla bezmoc, vědomí, že je sám, bez pomoci a že s ním můžou dělat cokoli. Pan Karásek se snažil svá tajemství udržet, ale nedokázal to. Brzy prozradil co po něm bylo žádáno. Měl ale strach, že bude zlomen a prozradí více. Na věcech, které mu sebrali mu nezáleželo jako na něčem jiném. Nechtěl dopřát svým věznitelům vítězství a rozhodl se skončit se životem. Poslední co pan Karásek zkusil, zcela vědomě, prozradit bylo tajemství, které ho zalilo žárem ohně a spálilo mu auru.

Za redakci Jiné Pravdy bohužel nedokážeme s dokonalou jistotou říci co přesně se stalo panu Karáskovi na štábu Denní Hlídky a kdo je za to zodpovědný. Vše bylo provedeno v nejvyšším utajení a prakticky neexistují důkazy. Přesto jsme považovali za důležité čtenáře seznámit s tím málem co se zahladit nepodařilo aby nezůstalo u řetězových dopisů a tiskových prohlášení.

sobota 16. března 2019

Láska mezi světlem a tmou

(Bulvár) Skandální vztah mezi hlídkařem Noční Hlídky a upírkou!

Světem Jiný celebrit, alespoň podle tvrzení "spravedlivě rozhořčeného anonyma", který oslovil redakci Jiné Pravdy, cloumá skandál. Tímto šokujícím zjištěním je vztah mezi léčitelem Noční Hlídky a upírkou z Hlídky Denní. Níže Jiná Pravda přináší přepis rozhořčeného dopisu redakci a nechá na čtenářích aby si sami udělali obrázek o situaci případně se vyjádřili v diskusi.

"Vážená redakce Jiné Pravdy,

rád bych vás tímto informoval o šokujícím zjištění, kterého se mi v nedávné době dostalo. Jedná se o zavrženíhodný vztah, který očividně vznikl mezi ctihodným léčitelem Ondřejem Netušilem a tou zatracenou upírkou Vyližáry-Konrádovou, nebo jak se to její nesmyslný slovenský jméno píše. Níže najdete fotografický materiál, který uvedené tvrzení více než potvrzuje. 

Osobně soudím, že Světlá veřejnost si zaslouží vědět, že ani hlídkařům NH se nedá 
tak docela věřit. Jak se můžeme na své hlídkaře spolehnout, když nedokáží odolat svodům Temných? Uvědomuje si pan Netušil past, do které se bezpochyby nechal lapit touto hříchem prostoupenou zplozenkyni pekel? Jak můžeme klidně spát, když vedení NH nedělá nic pro to, aby si zachoval profesionalitu a odstup? A co když na něktrerém z náročnějších výjezdů dojde k nejhoršímu a tento skvělý léčitel bude muset volit mezi záchranou života některého ze svých kolegů a této upírky?! Kromě toho všichni víme, že upíři nedokázžou cítit cokoliv, co by se byť vzdáleně podobalo lásce, a Světlé vždy jen zneužívají ve svůj prospěch ještě o něco více, než ostatní Temní!

Doufám, že vás má slova přesvědčí k uveřejnění přiložených fotografií. Věřím, že poukážete na možná rizika takových vztahů mezi příslušníky Hlídek a budete apelovat na sílu vůle, jíž si u členů NH všichni tak vážíme. Jsme Světlí a tudíž stělesňujeme dobro, a proto s sebou nenechme orat a postavme se pokušení, která pro nás Temní ve slabších chvilkách snad mohou představovat!

S úctou,

váš spravedlivě rozhořčený anonym"
Pražští Jiní zakrývají svou aktivitu

(RL) Někdy je opravdovým potěšením vidět, že mezi Jinými se skrývají osoby, které místo násilí a magie používají k zakrytí světa Jiných obyčejnou novinařinu.  Dovolte abychom v Jiné Pravdě přetiskli článek, který vyšel konvenčním tisku a který výborně posloužil svést smrtelníky ze stopy. Jen tak dále a snad jednou přispěje neznámý Jiný i do Jiné Pravdy.

Rafinované rekvizity děsí místní obyvatele

Dejvičtí obyvatelé měli možnost zažít naprosto děsivou podívanou. Dvojice studentů se rozhodla natočit fantaskní film bez použití počítačových animací. Výsledky však předčily jejich očekávání, když několik místních obyvatel začalo věřit, že před jejich domy probíhají skutečné okultní rituály. Za nadpřirozené divadlo ovšem mohla vrstva latexu a speciální barvy reagující na změny teplot. Dvojice údajných pachatelů se raději rovnou přiznala, když se dozvěděla, že jejich zkouška osvětlení způsobila nečekaný poprask. Přinášíme vám rozhovor s vycházejícími hvězdami stříbrného plátna, které jste měli možnost vidět na Divoké Šárce.

Čeho jste se pokoušeli dosáhnout?

Cílem bylo vytvořit scénu, ve které se podaří zacelit rány velice potrhaného člověka, jakoby na pokraji smrti. Jedná se o velice složitý úkol, obzvláště když nemáte možnost scénu animovat v počítači. Barva se mění s tělesnou teplotou a scénu je tedy třeba natočit velice rychle. Světlo také hraje velikou roli v tom, jak divák scénu vnímá.

Hodláte v podobných veřejných zkouškách pokračovat?

Samozřejmě! Dokonce jsme už dostali několik tipů na zdokonalení našich postupů. Vděčíme za ně dokonce té samé dámě, která nás upozornila na to, že lidi skutečně tím filmem děsíme ještě před vstupem do střižny. Zapomněl jsem se zeptat na jméno, tak doufám, že ocení, že její nápad se sumerským písmem hodláme zapracovat do designu filmového rituálu. Rozhodně si ale dáme větší pozor na označení natáčecího prostoru. Dost nás překvapilo, jak reálně může scéna vypadat pro někoho, kdo si nevšimne kamery.

A o čem ten váš projekt vlastně bude?

Představte si svět, kde téměř každý má nějaké magické nadání, ačkoliv většinou slabé. Něco jako Harry Potter, ale temnější, je tam více krve a máme i sexy upíry. Hlavní hrdinka se dostane do skupiny, která se snaží svůj potenciál rozvíjet. Později ale zjistí, že se většina z nich zaprodala temné síle. Musí se rozhodnout, jestli bude svou novou rodinu následovat, nebo jestli dokáže odolat tlaku této okultní společnosti.

Kdy můžeme očekávat uvedení do kin?

Žertujete? Ne, tohle není film do kin. Uvědomte si, s jakým rozpočtem tu pracujeme. Budeme rádi, když to dotáhneme do konce, vyvěsíme na Vimeo a pak založíme Patreon pro náš další projekt. Podívejte se třeba na sérii The Gamers. První film ukázal vhodný koncept a zpracování a fanouškovská základna pak pomohla vytvořit naprosto úžasné filmařské kousky.

Dobře, tak kdy to vyvěsíte na internet?

Odhadujeme někdy během příštího roku. Pořád je toho dost na práci. Sotva jsme začali natáčet. Ale jestli i první zkoušky mají takový ohlas, mělo by to stát za to.

Sloupek Kamily Hruškové: Přivítání

(KH) Mým prvním přivítáním byl pohled na temnou ale nočními světly ozářenou Prahu. I má další
přivítání v tomto městě byla zajímavá. Mé první kroky, jako každého spořádaného Jiného,
vedly na štáb Denní Hlídky za účelem registrace. Telefonát, který mé návštěvě předcházel
napovídal rychlý a zdárný průběh. A věřte mi, bylo tomu tak. Snad ne jen kvůli tomu, že celé
osazenstvo pomalu ale jistě spěchalo na výjezd. A možná právě tomuto výjezdu můžeme
dávat za vinu drobný poklesek v etiketě jenž postihl téměř celý štáb. Krom ctihodného
nejtemnějšího města Prahy se asi nedopatřením stalo, že se ostatní zúčastnění nedokázali
představit. Žeby snad nervozita před nadcházejícím výjezdem? Ale pevně věřím, že tato
drobnost bude brzy napravena.
Dále jsem si nedokázala nepovšimnout některých módních trendů. Například černě
podmalovaný zamračený pohled veškerého právě přítomného dámského osazenstva. Jeden
by se skoro až bál. Snad nový módní výstřelek? Doufám že to byla jen nehezká shoda
náhod a nebude se to šířit dál. Přeci jen i malý nepatrný úsměv sluší každému.
A na co se můžete těšit příště? Jaký zajímavý Jiný dovolí poodhalit jaký vlastně je? Tak to
se dozvíte již brzy v mém dalším sloupku. Jen pro Vás moji milý čtenáři vyrážím do ulic
Prahy hledat zajímavé Jiné.

pátek 15. března 2019

DH: Vyjádření k fenoménu Chiméry

(Denní Hlídka) Vážení pražští Jiní,

tímto prohlášením bychom rádi reagovali na zprávu o útocích šerých konstruktů, zvaných chiméry, na bariéry štábů pražských Hlídek. V prvé řadě bychom rádi uvedli, že bariéra DH je v naprostém pořádku. Veškeré pokusy ji obejít nebo jakkoliv prolomit jsou a budou potírány se stejnou tvrdostí, s jakou tomu bylo doposud. 

Na zjištění a odstranění příčin útoků chimér se činorodě pracuje a výzkumu v této oblasti se věnuje nejeden člen DH. Hlídky v této věci samozřejmě spolupracují, jelikož je společným zájmem obou stran, aby Praha byla co nejdříve naprosto bezpečná pro všechny její obyvatele. Kromě úzké vzájemné spolupráce pražských Hlídek se Praze dostalo nemalé podpory i od Inkvizice. Nebojím se tedy říci, že na co nejrychlejší stabilizaci situace a včasném řešení jakýchkoliv problémů, které by chiméry v Praze mohly způsobit, pracují všichni, kdo alespoň trochu mohou.

Rádi bychom také civilní Jiné požádali, aby se vyvarovali provádění vysokoenergetických rituálů do doby, než se nám podaří doplnit chybějící informace o původu chiméřích útoků, a těmto definitivně zamezit. Pokud by kdokoliv měl nějaké informace, které by pomohly Hlídkám ve vyšetřování, nechť se neváhá obrátit na některou z Hlídek. Taktéž rádi poskytneme asyl a pomoc všem, kdo se budou cítit ohroženi. 

Za Denní hlídku
Dominika Vörösmarty-Konrádová 
oddělení Public relations

(Aktualizováno) Co Hlídka schvátí...

(RL) Noční hlídka Praha zadržela a drží Jiného bez vznesení formálního obvinění

V pátek 8.3.2019 kolem 23 hodiny zadržela Noční hlídka, za přítomnosti dozoru z Denní hlídky, vlkodlaka, pana Karla Č. který se porval v parčíku nedaleko Zahradní restaurace Klamovka. Pan Karel, který je doposud v držení Noční hlídky, se obrátil na redakci Jiné pravdy poté, co uplynula lhůta 120 hodin, do kterých měl být, podle Velké Dohody obžalován nebo propuštěn. Tak se ale podle tvrzení pana Karla nestalo a podle dostupných informací je zadržován Noční Hlídkou svévolně, bez sdělení obvinění. Ač je zřejmé, že pan Karel není žádný svatoušek, tak je alarmující jak málo jsou šetřena jeho práva Noční hlídkou a s jakou benevolencí Denní hlídka tento fakt přechází.

K případu se vyjádřil mluvčí Noční Hlídky:

"Je naneštěstí zcela pravdivé, že v případu prozrazení světa Jiných panem Karla, došlo k procesnímu pochybení ze strany Hlídky.

Jak pražští Jiní ví, život a dění v našem městě je dlouhodobě velmi intenzivní. Snad i proto se Noční Hlídce nedostává hlídkařů. Ti kteří jsou v aktivní službě, se intenzivně věnují řešení situace kolem Chimér, které se poslední dny pohybují v Praze.

Tak se stalo, že i řešení natolik zásadní prohřešek jako prozrazení světa Jiných panem Karlem byl upozaděno a došlo k procesní chybě. Současně je však třeba upozornit, že došlo i k pochybení na straně Denní Hlídky, která se včas nestarala o situaci zadrženého temného.

V současné době již došlo k nápravě a pan Karel byl s výtkou ale i omluvou od Noční Hlídky propuštěn."

Chiméry se zlobí

(RL) V Praze se v posledních dnech prudce zvýšila aktivity Šerých konstruktů známých jako Chiméry, které začaly útočit na magické bariéry štábů Noční a Denní hlídky.

Chiméry patří Šeru snad odjakživa a obvykle s nimi nebývají větší problémy. Přesto v nedávné době začaly Chiméry dělat starosti hlídkařům obou Hlídek, když začaly bez zatím identifikovaných důvodů útočit na magické bariéry, které chrání štáby. Podle některých zdrojů útoku Chimér podlehla bariéra štábu Denní hlídky. Přesto, že se zdá, že Chiméry se chovají šíleně, podle dostupných informací zatím neohrožují běžné Jiné, kteří jim nenarušují jejich aktivity, a soustředí se výlučně na výše uvedené bariéry.

Příčiny řádění Chimér doposud nejsou známy, ale mezi Jinými se proslýchá, že by se mohlo jednat o jakousi imunitní reakci Šera. Proč ale vadí bariéry Chimérám právě nyní a zda to jsou pouze bariéry nebo něco, co se za nimi skrývá je záhadou.

Na vyjádření Noční Hlídky k výjimečné situaci zatím čekáme.

Inkvizitorka v rudé

(Bulvár) Voyeurka šmírovala inkvizitorku v převlékací kabince a skončila silně otřesena!

Slečna L.F. má nevšední hobby, které se ji stalo málem osudným. Obvykle se jí totiž nestává, že při šmírování převlékajících se dam a dívek v kabinkách obchodních center narazí na vysoce postavenou inkviziční magistru zkoušející si spodní prádlo. Tak než se slečna L.F. mohla pokochat pohledem na rudou podprsenku vnadné inkvizitorky, tak inkasovala několik neurálních úderů, kterými se magistra instinktivně bránila nečekanému salkerovi v Šeru. K dovršení ostudy, než se slečna L.F. vzpamatovala, dorazily na místo Hlídky, které vyjeli k napadení Jiného. Lekci, kterou napadené slečně L.F. obě Hlídky a inkvizitorka uštědřily si jistě bude pamatovat na dlouho.