středa 13. listopadu 2019

Výzva Denní Hlídky

Vážení Jiní,
v posledních dnech jsme byli svědky několika událostí, kdy si Jiní počínali naprosto vzorově, ale také několika situací, kdy tomu bohužel tak nebylo.
Jako příklad takového vzorového chování můžeme uvést vlkodlaka, který se vyhnul konfliktu uprostřed hospody, místo toho se s agresorem přesunuli ven a v Šeru si sjednali duel. Vše podle Dohody, bez ohrožení utajení. Po skončení duelu poraženému navíc podal pravici.
Pokud tento resident souhlasí s uvedením svého jména, DH Praha tak ráda učiní. Pokud nikoliv, budeme toto přání respektovat. Přece jen, někteří Jiní by rádi strávili večer u piva nikým nerušeni.

Jako příklad stále přetrvávajícího nešvaru můžeme uvést výkon rituálů bez patřičného povolení. Pokud hodláte provádět nějakou magickou aktivitu, která přímo nesouvisí s duelem či ochranou svého života, zdraví a majetku, a zároveň se nejedná o výjimky, jako je například Tvůrcův či Aditivační rituál, je potřeba povolení k zásahu. Pokud jej nemáte, zavolejte své hlídce a zažádejte o jeho vystavení. Bude to pro vás znatelně příjemnější, než zaměstnat výjezdovou skupinu a strávit noc v cele.

Pro všechny Jiné na území Prahy, a temné obzvlášť, platí, že štábní telefon DH Praha
(+420 722 617 389) je vám všem k dispozici. Můžete zavolat a promluvit si s operativcem ve službě. Pokud si to situace vyžádá, je možné se nechat přepojit i k Nejtemnějšímu a mluvit přímo s ním.

Operativa DH Praha

pátek 8. listopadu 2019

(Ze světa) Incident na Wiesbergu

7.11 v brzkých ranních hodinách došlo k incidentu v Inkvizičním skladišti na hradě Wiesberg. Podle našich zdrojů došlo k úmrtí dvou členů inkviziční stráže. Zda (a případně co) bylo něco ukradeno nebylo činovníky inkvizice uvedeno. Podle nepotvrzených informací je pachatelem Kristine Klimtová, velitelka operativy DH Vídeň, která se v současné době zdržuje neznámo kde.