pátek 27. listopadu 2015

Výzva všem pražským Jiným!!!

Jiní města pražského,
vybudujme společně novou éru naší společnosti!
Jen VY můžete Jiným pomoci odhodit nejtěžší břemeno, které Nás stahuje k zemi a brání Nám v rozletu: VELKOU DOHODU.

V době svého vzniku plnila Velká dohoda záslužnou funkci a má svou nepopiratelnou historickou hodnotu. Její znění však v současnosti jde proti jejímu původnímu duchu, z institucí, které zřídila a které nás měly chránit, se staly nástroje represe zdroj strachu Jiných! Kolik z vás už někdy pocítilo hněv Hlídek za nějaký drobný prohřešek? Za maličkost, nad kterou by ještě před sto lety nikdo ani nezvedl obočí? Za hloupou chybu z nepozornosti? Kolik z vás žije v neustálém strachu z nových vyhlášek despotické Inkvizice?
Je čas zbavit se Velké dohody. Je čas zbavit se naprosto šílené organizace Hlídek. Je čas zbavit se zkostnatělé Inkvizice. Tyto tři uměle vytvořené instituce nás postupně přivádějí do záhuby.

Už jen to, že mnozí z vás souhlasně přikyvují, je důkaz nesmyslnosti toho cáru papíru a neschopnosti těch, kteří se marně snaží udržet status quo.
Ano, Velká dohoda fungovala v době, kdy byla založena, lidstvo bylo ovladatelné a jich ani Nás nebylo mnoho. Nereflektuje však jakýkoliv společenský vývoj. Tam, kde kdysi bylo lidstvo slepé a tupé, jsou dnes kamery, počítačové databáze a snímače pohybu. Tam, kde předtím byly kameny nebo klacky, jsou jaderné zbraně. Tam, kde jsme kdysi díky Velké dohodě měli prostor jednat, je dnes tvrdá ruka Hlídek a Inkvizice.
Zkusme se zamyslet, jestli nekontrolovatelný vzestup technologické moci lidstva není přímým důsledkem Velké dohody a skutečnosti, že náš druh se v jejím důsledku sám vzdal postu vládce planety.

Obě organizace úplně zapomněly na svůj původní účel - chránit před zničením svět, který společně sdílí Světlí a Temní. Místo toho se staly molochem chránícím jen sama sebe a Velkou dohodu, která jeho existenci posvěcuje.
Zespodu se na nás tlačí špinavé masy lidstva, jejich věda a bezbřehý konzum. A svrchu nás utlačují ti, kdo nás mají chránit a pomáhat nám. Kam se pak může obyčejný Jiný ukrýt? Nemá žádnou skrýš, ani Šero mu už není útočištěm.
Naprosto jasný důkaz toho je lidská Studená válka. Těmto nesmyslným stvořením spadla do klína moc, o které se mnohým mimokategoriálům do té doby ani nesnilo. Padesát let byly prsty na spouštích. Nejen, že lidstvo mělo moc zničit samo sebe, ani My jsme nebyli v bezpečí před očistnou září jádra.

A co mezitím dělali naši ochránci bezpečnosti a pořádku? Vraždili nás, Jiné. Místo, aby udělali to jediné správné a sebrali lidem jejich nejnovější hračku, zahrabali se hlouběji do svých nor. A ke stejné zbabělosti vyzvali i ostatní Jiné. Kdo neposlechl, kdo tak neučinil, ten, kdo se chtěl bránit a zabránit naprostému vyhlazení svého druhu... Pokud se domýšlíte nejhoršího, domýšlíte se správně.

Lidé by se měli před mocí Jiných třást strachy. Velká dohoda však přikazuje, abychom se naopak My skrývali ve stínech. Přitom je to stále těžší a těžší: technologická moc lidstva roste doslova ze dne na den. Je stále náročnější ukrývat Naši existenci, je vynakládáno neuvěřitelné množství prostředků, aby Naše činnosti byly retušovány z kamer, senzorů a databází.

A proto vás, Jiní města Prahy, vyzýváme:
Nechť se již nikdy neopakuje chvíle, kdy lidstvo bylo mocnější než My. Lidé, to podřadné plémě, na sebe znovu plivou nadávky, řinčí zbraněmi a touží po krveprolití ve vlastních řadách. Hledají nové rafinované způsoby sledování ostatních, aby je mohli snáze najít a zabít, a s tím nacházejí i více možností, jak identifikovat Jiné. A až nás objeví, nebudou chtít žít po našem boku. Nejsou tak hloupí, aby nepoznali, že jsme mocnější a lepší než oni.
Co udělají Hlídky tentokrát? To správné od nich čekat nemůžeme.

Povstaň tedy, pražský Jiný! Braň se! Pozvedni hlas a pěst a chraň svůj druh! Volej po odhození svazujícího řetězu Velké dohody! Rvi se, abychom se mohli vrátit ze stínů a úkrytů, bojuj, abychom opět mohli svobodně dýchat na denním světle!
Konej, dokud je ještě čas!

1 komentář: