sobota 23. března 2019

Prohlášení Nejtemnějšího

(Václav Polák) Vážení pražští Jiní,

Je mou povinností vysvětlit situaci posledních dní.

Pravdou je, že jsem byl já a má šéfka operativy Josefina nakaženi při ochraně civilní Jiné. Poté, co se tak stalo, se zrodil plán, o kterém věděli pouze nejdůvěryhodnější členové Denní Hlídky. Držet plán v tajnosti bylo klíčové pro hladký a bezchybný průběh. Zároveň bylo nutné, abychom to byli právě my a ne nikdo jiný hned ze dvou důvodů – prvním je, že jsme měli nejvíce informací o průběhu samotné nákazy a tím pádem jsme zvládli vzdorovat nejdéle. Druhým a neméně důležitým bylo, že jsme nákazou nechtěli ohrozit ani životy vaše, ani ostatních členů Denní Hlídky a tento nelehký úkol vzali na sebe. Tato velmi riskantní situace vedla k tomu, že členové Denní Hlídky s obrovskou spoluprací Nejvyšší upírky Alexandry Zychové a šéfa analytického oddělení DH Richarda Novotného dopracovali rituál původně vytvořený Noční Hlídkou, který ovšem v pozdějších fázích nákazy přestal účinkovat a mílovými kroky nás tím posunuli k vyřešení nákazy jako celku.

Tímto bych chtěl veřejně poděkovat slečně Zychové, panu Novotnému a členům Denní Hlídky za jejich bezchybnou práci.

Václav Polák,
Nejtemnější města Prahy

pátek 22. března 2019

Charistarch se stará

(RL) Velký Mág Charistarch se po roce aklimatizace aktivně zapojuje do dění v Praze. 

Tak jak Velký Mág Charistarch sdělil v  rozhovoru s Jinou Pravdou, po svém příjezdu do Prahy chtěl kontaktovat některé své známé, se kterými má dobré vztahy, a tyto vztahy znovu oživit. Strávit pár večerů s přáteli, popít, popovídat si co je nového. Vypadá to, že tuto fázi už má Velký Mág za sebou a začal se zajímat o své okolí, neboť na některé problémy, jak se zdá, se samy nevyřeší. A tak Charistarch přiložil pomocnou ruku k dílu. 

První takový počin, kdy Velký Mág musel osobně pomoci, byla oprava ochranné bariéry štábu Denní Hlídky, kterou Charistarch za pomoci lidské oběti pro DH Praha opravil. Bohužel se nám nepodařilo s jistotou zjistit, zda za lidskou oběť byla vydána povolenka, nebo byl obětován lidský život "v rámci výkonu práce Hlídky". Vyjádření Hlídek bohužel nebylo v době vydání tohoto článku k dispozici. 

Druhá, větší starost, kterou Velký Mág začal řešit, se týká neduhu, který Prahu sužuje již delší dobu. Zdislava a její nakažení sužují jiné v Praze již od jara 2018 a ani bezmála za dva roky Hlídky nedokázali proti této hrozbě účinně zasáhnout. Nákaza stále bují, rozvíjí se a představuje hrozbu i pro všechny Jiné, Hlídky nevyjímaje. Ať již je to nehoda, přílišná důvěra ve vlastní schopnosti nebo přímo zlý úmysl, nákaza si dokázala najít svou cestu. Za léta jejího působení se ekosystém těchto nakažených predátorů rozbujel. Již to není pouze Zdislava a nemyslící, hladové hordy. V Praze působí nejméně dvě seskupení nakažených s vlastními ambicemi. Hlídky jsou si působení těchto dvou skupin, vedených výjimečně rozvinutými predátory nazývanými jako "Batman" a "Chuck" vědomi a snaží se proti nim, zatím zcela bezúspěšně, zasahovat. Bohužel, ani když bojový výjezd obou Hlídek dorazil na místo konfliktu, kde si Chuckova parta vyřizovala s Batmanovou partou účty tak nedokázala ani jednoho z vůdců zpacifikovat. Je zřejmé, že Hlídky nemají situaci pod kontrolou. A zde přichází Velký Mág, který se spojil se svými "známými, se kterým má dobré vztahy" Nejvyšší upírkou Alexandrou Zychovou a Richardem Novotným. Slečna Zychová, pověřena Inkvizicí, se problémem Zdislaviny nákazy intenzivně zabývá a Charistarch s panem Novotným byli ochotni a schopni vypomoci. Včera v nočních hodinách úspěšně Richard Novotný a Velký Mág Charistarch zlikvidovali výše zmiňovaného predátora v nejvyšším možném stádiu nákazy, Chucka a zajistili jeho tělo s čistým vzorkem Pražské Nákazy pro výzkum v Inkvizičních laboratořích. 

Velký Mág Charistarch myslel vážně, když řekl, že je na každém, aby si zametl před vlastním prahem, jestli bude pouhým konzumentem nebo se pokusí aktivně přistupovat k věcem v místě svého bydliště. On si svůj domácí úklid udělal a můžeme očekávat, že jeho o sousedské výpomoci Praze a Hlídkám nebudeme psát naposledy.

DH Praha: Odvolanie krízového stavu v Prahe

(DH Praha) Vážení pražští Jiní,

s potěšením vám přinášíme informace o odvolání našeho předchozího varování. Včera ve večerních hodinách se operativcům Denní hlídky podařilo úspěšně zpacifikovat nakaženou Josefínu, bývalou šéfku operativy DH.

Rádi bychom touto cestou zdůraznili, že jak Josefína, tak bývalý Nejtemnější Václav Polák byli nakaženi při nebezpečném setkání s nakaženým během plnění svých služebních povinností, a tedy při ochraně životů nás všech. Jejich omylem byla víra, že nákazu dokážou udržet na uzdě dost dlouho na to, aby ji mohli využít při zneškodňování dalších nakažených Jiných. Oba věděli, že se jim to nemusí podařit a může je to stát život. Přesto se pokusili zachránit Prahu, a zůstávají tedy i přes některé smutné události posledních dní obětavými hrdiny. V současnosti se nacházejí v kritickém, avšak stabilizovaném stavu a my doufáme v jejich plnou rekonvalescenci.

Během téhož zásahu došlo taktéž k úmrtí hlídkaře DH Michala Tomana, který, jak odhalilo vyšetřování, přijal nákazu dobrovolně a s plným vědomím toho, co činí. Během nastalé konfrontace zaútočil na členy Hlídky, jimiž byl v sebeobraně usmrcen. Vzhledem k povaze jeho vědomé zrady principů Denní hlídky nebylo přistoupeno k pokusu o jeho záchranu.

Tím byl zažehnán mimořádný stav na štábu Denní hlídky, která tak může bez narušení pokračovat v běžné činnosti. Jsme tu pro všechny Jiné, kteří nás budou potřebovat, a nasazujeme vlastní životy v boji za klid a bezpečí v Praze. 

Za pražskou DH
Dominika Vörösmarty-Konrádová

čtvrtek 21. března 2019

Hlídky kolaborovaly při porušení zvyklostí Jiných

(RL) Operativci Denní a Noční Hlídky zastavili tradiční duel mezi Jinými.

Páteční večer v parku na Letné si vybrali dva sokové pro souboj o čest dámy. Obrateň ZK a světlý mág SB se rozhodli, že otázku cti vědmy LČ může vyřeší pouze Velkou Dohodou posvěcený souboj. Stará, byť v dnešní době pro někoho poněkud méně stravitelná tradice bezesporu patří mezi zvyklosti světa Jiných a právě i proto na ni Velká Dohoda výslovně pamatuje. Nikdo ze zhrzených soků však nečekal, že jejich tradiční práva budou narušena zásahem hlídek.

Souboj zprvu probíhal v rámci dohodnutých pravidel. Zlom však nastal v okamžiku, kdy SB měl vítezství na dosah a ZK ležel na zemi v agonii. V tu chvíli to operativci hlídek pravděpodobně již nemohli vydržet a důrazně požádali SB aby svého soupeře nechal žít. Zatímco část hlídkařů vítěze přemlouvala tak druhá mezi tím provedla sérii magických zásahů, kterými zcela mimo hlídkařskou agendu, pozdržela agonii ZK a zvedla ho k vědomí. Podle přítomných svědků ani jedna z Hlídek nevydala ani nevyžadovala povolenky na tyto magické zásahy a postupovaly ve společné shodě za účelem zabránit smrti poraženého a odrazení vítěze v pokračování útoku.

Pan SB nakonec nátlaku a přemlouvání přítomných operativců podlehl a od útoku upustil. Tím ovšem formálně vyvolaný duel nemohl skončit. Oba duelanti se kdykoli mohli legitimně napadnout znovu. Vzhledem k nedokončenému duelu a stále trvajícímu nebezpečí konfliktu mezi oběma duelanty tak přítomní hlídkaři nabídli SB řešení. Navrhli mu, že pokud opustí Prahu a odcestuje dostatečně daleko, tak se s ZK nikdy nesetká a duel nebude muset být dokončen. Pan SB nakonec naléhání operativců vyhověl, a místo aby podle tradice prokázal svým vítezstvím svou pravdu, tak musel díky společné intervenci Hlídek opustit Prahu navždy... pokud ho tedy ZK nebude pronásledovat a duel nedokončí někde jinde.

středa 20. března 2019

(Aktualizováno) Nákaza na nejvyšších místech Denní hlídky

(RL) Včera ve večerních hodinách operativci Noční Hlídky za asistence Denní Hlídky zpacifikovali Nejtemnějšího Václava Poláka.

Jiná Pravda byla svědkem dramatického zásahu Hlídek proti nejvýše postavenému představiteli jedné z nich, Nejtemnějšímu Václavu Polákovi. Před zásahem pro Jinou Pravdu situaci stručně objasnil hlídkař DH Petr Kreuzwald slovy: "Jestliže jsou oficiální struktury hlídky narušeny, nezbývá než se uchýlit k výjimečným opatřením."

Celá akce byla Hlídkami pečlivě připravena jako past s využitím a pravděpodobně i s nepřímým zapojením Inkvizice. Když Nejtemnější Václav Polák opouštěl Inkviziční tribunál, na nějž byl předvolán, obě zásahové jednotky již byly připravené, vyzvali ho aby se nechal zadržet a když se dal na útěk tak se pokusili ho zadržet. Přesto, že se Nejtemnější Václav Polák pokoušel svým kolegům uniknout tak byl nakonec zastaven hlídkařem Müttermüllerem, který dobře odhadl ústupovou trasu Nejtemnějšího a spolu s hlídkařkou Vörösmarty-Konrádovou mu zkřížili cestu. Nejtemnější Václav Polák zahnaný do kouta vyzval hlídkaře Müttermüllera na "čestný souboj v Šeru", který během několika chvil prohrál. Do jaké míry na prohře Nejtemnějšího Václava Poláka nesl trest, který mu Inkviziční tribunál udělil a zda byl takový trest udělen "na míru" očekávanému vývoji situace lze pouze spekulovat.

Poté, co byl Nejtemnější Václav Polák vyřazen obě Hlídky okamžitě začali zajišťovat jeho stabilizaci a léčbu. Ukázalo se, že Nejtemnější Václav Polák se totiž stal obětí nákazy, kterou v Praze šíří nechvalně proslulá Zdislava. Podle dostupných svědectví byl Nejtemnější Václav Polák a šéfka operativy DH Josefína zraněni na výjezdu proti nakaženým a jejich léčba nebyla dostatečně včas podchycena. Zde můžeme citovat nejmenovaného Hlídkaře, který vše shrnul slovy "To sme to zosrali."

Podle dalších zjištění Jiné Pravdy léčba Nejtemnějšího Václava Poláka bohužel selhala. Je pravděpodobné, že nákaza byla v jeho případě tak pokročilá, že nešla vyléčit známými postupy. Podle našich informací se Nejtemnější Václav Polák po neůspěšné léčbě pokusil uprchnout, ale byl Hlídkami opětovně zadržen a je udržován ve "stabilizovaném" stavu zatímco Hlídky hledají funkční léčbu.

Denní Hlídka k dramatickým událostem vydala oficiální tiskové prohlášení:

"Vážení pražští Jiní,

rádi bychom tímto informovali o událostech, ke kterým došlo ve vedení DH v posledních dnech.

Nejtemnější města Prahy Václav Polák a šéfka operativy Josefína se stali oběťmi nákazy, kterou v Praze před rokem začala šířit Zdislava. Vlivem řady nešťastných událostí se nepodařilo nákazu včas podchytit, takže oba skončili ve stadiu, kdy již nejsou zcela sami sebou a jejich mysl a chování jsou do značné míry ovládány nemocí.

Václava Poláka se nám podařilo včera ve večerních hodinách najít, zadržet a podniknout kroky pro jeho záchranu. Nejtemnější se v těchto okamžicích nachází ve vážném, nicméně stabilizovaném stavu a zůstává zatím mimo službu. Situaci aktivně řešíme, ale samozřejmě se nadále věnujeme i ostatním povinnostem, které nám služba v DH ukládá.

Dále chceme veřejnosti oznámit, že šéfka operativy Josefína je stále pod vlivem nákazy. Josefínino útočiště aktuálně neznáme a může se stát, že se s ní civilní Jiní setkají v ulicích. V takovém případě důrazně žádáme všechny civilisty, aby zahájili urychlený ústup a Josefínin výskyt bez zbytečného odkladu nahlásili Hlídce. Josefína není momentálně sama sebou, může být agresivní a velmi nebezpečná. Prosím, nehrajte si na hrdiny, osamocený Jiný proti ní nemá šanci.

DH samozřejmě velmi aktivně spolupracuje s kolegy z NH a děláme vše pro to, abychom Josefínu našli a vyléčili. Za jakékoliv informace budeme nesmírně vděční.

Za DH Praha
Dominika Vörösmarty-Konrádová
PR oddělení pražské DH"

pondělí 18. března 2019

Prohlášení Noční Hlídky Praha: Napadení Denisy Richter-Stošovské

(NH) Prahou si šíří informace o napadení světle hlídkařky Denisy Richter-Stošovské. Tímto prohlášením chceme jako Noční Hlídka předejít šíření dezinformací na toto téma.

Během nedělního odpoledne skutečně došlo k napadení službu konajících hlídkařů. Útočníkem by zfanatizovaný vlkodlak z Berlína, pravděpodobný člen teroristické organizace 1150, tento jako záminku ke kontaktu využil procesu registrace. Celou dobu procesu registrace se choval velmi slušně, ale kontakt s paní Richter-Stošovskou jej přivedl do bojové frenzy. V tomto stavu nereagoval na jakékoliv podněty a členům Noční Hlídky Praha nezbylo než s velikou lítostí útočníka pacifikovat trvale.

Veřejnost chceme ubezpečit že paní Richter-Stošovské ani ostatním hlídkařům se nic nestalo a stále se starají o Vaše bezpečí.

neděle 17. března 2019

Kauza Karásek

(RL) Smrt drobného podvodníka a obchodníka, vědmáka Zikmunda Karáska otřásá důvěru Jiných v Denní Hlídku. Kdo a proč zabil pana Karáska? Jiná Pravda se pokusí přinést odpovědi na kritické otázky kauzy Karásek.

V pátek 15. 3. 2019 se na redakci Jiné Pravdy obrátil rozhořčený informátor s šokujícím tvrzením. Nejtemnější Václav Polák nechal Denní Hlídkou bezdůvodně zadržet Zikmunda Karáska aby ho zavraždil a okradl o jeho majetek. Zpráva, která následně začala kolovat po Internetu a sociálních sítích, a kterou přinášíme otištěnou, šla se závěry a tvrzeními ještě dál.
Šokující informace!
Přepošli to všem Jiným, které znáš, tohle se jim nesmí podařit ututlat!!!!

Kdo zná taktiky pražské Denní hlídky není překvapen, ale stále jim to prochází. Paskvilní parodie na upíra aka nejtemnější Polák se opět dopustil zásadního přešlapu a už o něm nesmíme mlčet! 

Vražda uprostřed noci! - může se to stát i vám!
Poklidný a pravidel dbalý občan, TEMNÝ jiný, můj kamarád Zikmund Karásek byl bezdůvodně zadržen denní hlídkou. PROČ? PROČ DENNÍ HLÍDKA zadržuje temné, kteří nic neudělali?
To ale nenní to nejhorší! Nejen, že ho tak podlá kreatura Polák sebrala přímo na ulici, ale to není všechno!!! 
Podle informací přímo od jednoho z členů denní hlídky (!!!) Polák Zikmunda obvinil z krádeže (což teda rozhodně není pravda!) a následně Zikmunda zabil! ZABIL!!!!!!!

Šéf denní hlídky zabil temného - bez důvodu! 
A v tomhle městě žijeme! 

Už nikomu z denní hlídky nevěř, nebo tě taky zabijou.

Proč by Nejtemnější Václav Polák měl zájem na smrti druhořadého vědmáka? Jiná Pravda se vydala po horké stopě. Zdá se, že pan Karásek se dostal do hledáčku Denní Hlídky právě kvůli své živnosti. Drobné podvody se mu podle všeho celkem dobře dařily a tak se nechal přesvědčit ke spolupráci na větší akci. Akci, organizovanou jistou ambiciózní vědmou, které měla za cíl oškubat Denní i Noční Hlídku. Nepodařilo se zjistit jak moc si pan Karásek uvědomoval co přesně se děje, ale pomohl vymámit oné vědmě z Hlídek značný obnos peněz, za komponentu k rituálu který "prodala" Hlídkám, když je přesvědčila že tím vyléčí všechny Pražské Jiné od nákazy rozšiřované Zdislavou. Rituál byl ale podvod, vědma zmizela a pan Karásek zůstal. Naivita a zoufalství Hlídek, které zneužila nejnižším způsobem ona vědma a pan Karásek se mohlo snadno přetavit na pomstu a lekci pro ostatní. Mohlo. Ale bylo tomu opravdu tak?

Abychom se dostali blíže k úplnému obrazu, redakce oslovila přímo Nejtemnějšího Václava Poláka aby ke kauze Karásek a jeho podílu na ni řekl své. Nejtemnější Václav Polák se přihlásil k likvidaci pana Karáska. Podle jeho tvrzení ho osobně ubodal, aby všem podvodníkům dal jasně najevo, že takovéto chování vůči Denní Hlídce je nepřijatelné. Nejtemnější také popřel, že by pan Karásek byl Denní Hlídkou zadržen, ale údajně dorazil na štáb dobrovolně. Nejtemnější vehementně popřel, že by pana Karáska před popravou jakkoli mučili či okradli. Nejtemnější připustil, že komunikačně kauzu Karásek nezvládl a aby bylo vše vyjasněno tak vydal veřejné prohlášení, které Jiná Pravda níže přepisuje:

"Vážení pražští Jiní,
V nastalé situaci, která se mnohým z vás může zdát komplikovaná a snad nestandardní, bych rád vyjádřil několik myšlenek, které se ukrývají za činy mými a činy DH.
Předně bych rád uvedl, že když jsem nastupoval do funkce Nejtemnějšího, zavázal jsem se jak sám sobě, tak i svým kolegům, že budu co možná pokračovat v odkazu Evy Schwarzkoppové, která jako moje předchůdkyně vždy byla a nadále zůstává my velkým vzorem. Součástí tohoto odkazu je i snaha udržet DH silnou, s jasně stanovenými hranicemi a sice možná tvrdě vymáhanými, ale zřetelně vyslovenými pravidly.

V rámci snahy vyřešit situaci s nakaženými v Praze bylo Hlídkám nabídnuto řešení výměnou za určitý předmět. Tento předmět se Hlídkám podařilo získat od vědmáka Zikmunda Karáska, a předat osobě, která slíbila celou nákazu vymýtit. Jak se ale ukázalo, celá akce byla pokusem zneužít snahu obou Hlídek plnit svou povinnost a chránit pražské Jiné a vydělat na nich. Karásek Hlídkám předmět požadovaný třetí stranou prodal za nemalé peníze, zatímco byl s dotyčným Jiným celou dobu ve spolčení a věděl, že se mu zmíněná věc v průběhu několika málo dní vrátí. Kromě toho, nabídnuté řešení nefungovalo a celou dobu bylo pravděpodobně zcela smyšlené.

Na základě zjištění uvedených v předchozím odstavci jsem se rozhodl podniknout vůči Karáskovi kroky, které dají jasně najevo, že není možné si s DH pohrávat. Tyto kroky jsem vykonal osobně a k dotčenému aktu přiložil příslušné povolení k magickému zásahu přesně tak, jak to stanoví Velká Dohoda.

Rád bych tímto vyjádřil politování nad tím, že se najdou Jiní s tak nízkým morálním kodexem. Zůstává mi tajemstvím, jak někdo v hodině nejvyšší nouze těm, kteří se jej snaží všemi svými silami chránit, dokáže hanebně lhát a podvést je způsobem naprosto zavrženíhodným.

Václav Polák
Nejtemnější města Prahy"


Tady by mohl příběh zesnulého pana Karáska skončit. Pokud by byla výpověď Nejtemnějšího Václava Poláka pravdivá, tak by vše dávalo určitý nehezký, ale celkem pochopitelný smysl. Bohužel však Nejtemnější Václav Polák pravdu v klíčových bodech neříkal a tím redakci Jiné Pravdy nasměroval, kde má pátrat dál. S minimem nebo prakticky žádnými svědky bylo velmi obtížné přinést do klíčových momentů smrti pana Karáska alespoň trochu světla. Přesto se Jiné Pravdě podařilo poslední momenty pana Karáska alespoň částečně zrekonstruovat. Jak to tedy bylo?

Pan Karásek byl skutečně komplicem v podvodu za účelem okrást Hlídky a to ho nejspíše opravdu dostalo do hledáčku Nejtemnějšího Václava Poláka. Když byl pan Karásek konfrontován Denní Hlídkou tak s ní rozhodně nešel dobrovolně. Nemáme k dispozici více než částečné obrazy, ale podle všeho se nenechal přesvědčit k odchodu čtyřmi hlídkaři, kteří si pro něj došli a následně byl napaden, přemožen a odvlečen na štáb. Co se dělo na štábu Denní Hlídky se bohužel nepodařilo rekonstruovat přesně, pouze odraz emocí pana Karáska nám může ilustrovat co se asi dělo. Pan Karásek prožíval intenzivní fyzickou bolest, zejména v oblasti kolen. Bolest byla tak intenzivní, že nemohlo jít o nic jiného než o mučení. Co ale bylo pro pana Karáska horší byla bezmoc, vědomí, že je sám, bez pomoci a že s ním můžou dělat cokoli. Pan Karásek se snažil svá tajemství udržet, ale nedokázal to. Brzy prozradil co po něm bylo žádáno. Měl ale strach, že bude zlomen a prozradí více. Na věcech, které mu sebrali mu nezáleželo jako na něčem jiném. Nechtěl dopřát svým věznitelům vítězství a rozhodl se skončit se životem. Poslední co pan Karásek zkusil, zcela vědomě, prozradit bylo tajemství, které ho zalilo žárem ohně a spálilo mu auru.

Za redakci Jiné Pravdy bohužel nedokážeme s dokonalou jistotou říci co přesně se stalo panu Karáskovi na štábu Denní Hlídky a kdo je za to zodpovědný. Vše bylo provedeno v nejvyšším utajení a prakticky neexistují důkazy. Přesto jsme považovali za důležité čtenáře seznámit s tím málem co se zahladit nepodařilo aby nezůstalo u řetězových dopisů a tiskových prohlášení.