neděle 14. listopadu 2021"Chtěl bych oslovit svoje pražské sousedy s takovou věcí. Včera jsem se doslechnul, že Nejsvětlejší udělal něco děsnýho. Nějaká pomatená obrateňka naskočila na nějakého vlkodlaka a Gerazim, místo toho, aby jí to střihnul stejným metrem jako všem ostatním - prostě podle Dohody - tak to zamáznul svojí vlastní povolenkou.

Jak si tohle může dovolit? A co jako bude dělat, až nějaký Temný naskočí na Světlého, protože si bude myslet, že odteď to za něj prostě vyřeší Hlídkaři? Jako, sám jsem Světlý a vlkodlaci mi nevoní, ale takovéhle chování Nejsvětlejšího mi teda na klidu nepřidává.

Doufám, že se nic takového už nebude opakovat.


Váš rozčilený Světlý"

placená inzerce

pátek 12. listopadu 2021

 Vážení pražští Jiní,


rádi bychom vás informovali o nových skutečnostech, které se v poslední době objevily na špičce pražské upírské komunity.

Nejtemnější města Prahy, zástupce Nejvyšší upírky a šéf upírského gangu Noční klub, Václav Polák, se rozhodl pro Noční klub jmenovat svého zástupce. Tímto zástupcem bude Dominika Vörösmarty-Konrádová, šéfka operativy DH, a bude se věnovat zejména vnitřním záležitostem gangu.


Polák vysvětlil, že pro pražské upíry se tímto mění jediné: Vörösmarty-Konrádová není zatížená agendou spojenou s funkcemi, které on sám vykonává, a tedy se bude moci členům Nočního klubu věnovat s nebývalou péčí a svědomitostí. Vzhledem k jejich úzkému kontaktu při plnění hlídkařských povinností zároveň nehrozí, že by záležitosti, které vyžadují přímo jeho vyjádření, nabraly zbytečného prodlení.

Dále uvedl, že na štábu DH jsou nadále vítáni všichni upíři (stejně jako ostatní Jiní) bez ohledu na příslušnost k tomu či onomu gangu. Zdůraznil, že jak on sám, tak Vörösmarty-Konrádová úzce spolupracují s Lexxou Zychovou a udržují s ní dobré vztahy jak v profesionální, tak v osobní rovině, a jakákoliv nevraživost mezi gangy tedy rozhodně není na pořadu dne.


Dominika Vörösmarty-Konrádová poskytla Jiné Pravdě následující vyjádření k nově záskané funkci:

“K pozícii som sa dostala tak trochu neočakávane - pôvodne som sa Václava iba opýtala, či by som mohla vstúpiť do Nočného klubu. Jeho reakcia ma prekvapila - ponúkol mi post zástupkyne a požiadal ma, aby som od neho prevzala internú agendu gangu.

Kedysi som pôsobila u Svätých - potom sa ale v upírskej komunite odohralo niekoľko zásadných zmien a ja som trochu stratila dôveru v upírsku pospolitosť. Odvtedy ma sprevádzal pocit nezaradenosti, hoci som stále túžila prispieť pražským upírom k lepšiemu životu svojou troškou. 

Nedávno nadobudnutá pozícia šéfky operatívy DH mi pomoc upírom samozrejme umožňuje, ale vyžaduje, aby som svoju pozornosť venovala všetkým Iným bez rozdielu a v rámci snahy o spravodlivé riešenia mi nedáva priestor sa špeciálne venovať upírom. Oproti tomu zastupovanie šéfa Nočného klubu je priamo cielené na tích členov našej spoločnosti, ku ktorím mám najbližšie.

Pražskú upírsku komunitu považujem za jednu veľkú rodinu, v tejto chvíli iba rozdelenú na dva rody - a tieto rody rozhodne nie sú Montekovia a Kapuleti. Svätí a Noční klub udržiavajú blízke vzťahy, a hoci sa sem tam nezhodneme, vo výsledku nám ide všetkým o to isté - chceme, aby sa nám v Prahe lepšie žilo.

Placená Inzerce

středa 13. listopadu 2019

Výzva Denní Hlídky

Vážení Jiní,
v posledních dnech jsme byli svědky několika událostí, kdy si Jiní počínali naprosto vzorově, ale také několika situací, kdy tomu bohužel tak nebylo.
Jako příklad takového vzorového chování můžeme uvést vlkodlaka, který se vyhnul konfliktu uprostřed hospody, místo toho se s agresorem přesunuli ven a v Šeru si sjednali duel. Vše podle Dohody, bez ohrožení utajení. Po skončení duelu poraženému navíc podal pravici.
Pokud tento resident souhlasí s uvedením svého jména, DH Praha tak ráda učiní. Pokud nikoliv, budeme toto přání respektovat. Přece jen, někteří Jiní by rádi strávili večer u piva nikým nerušeni.

Jako příklad stále přetrvávajícího nešvaru můžeme uvést výkon rituálů bez patřičného povolení. Pokud hodláte provádět nějakou magickou aktivitu, která přímo nesouvisí s duelem či ochranou svého života, zdraví a majetku, a zároveň se nejedná o výjimky, jako je například Tvůrcův či Aditivační rituál, je potřeba povolení k zásahu. Pokud jej nemáte, zavolejte své hlídce a zažádejte o jeho vystavení. Bude to pro vás znatelně příjemnější, než zaměstnat výjezdovou skupinu a strávit noc v cele.

Pro všechny Jiné na území Prahy, a temné obzvlášť, platí, že štábní telefon DH Praha
(+420 722 617 389) je vám všem k dispozici. Můžete zavolat a promluvit si s operativcem ve službě. Pokud si to situace vyžádá, je možné se nechat přepojit i k Nejtemnějšímu a mluvit přímo s ním.

Operativa DH Praha

pátek 8. listopadu 2019

(Ze světa) Incident na Wiesbergu

7.11 v brzkých ranních hodinách došlo k incidentu v Inkvizičním skladišti na hradě Wiesberg. Podle našich zdrojů došlo k úmrtí dvou členů inkviziční stráže. Zda (a případně co) bylo něco ukradeno nebylo činovníky inkvizice uvedeno. Podle nepotvrzených informací je pachatelem Kristine Klimtová, velitelka operativy DH Vídeň, která se v současné době zdržuje neznámo kde.

sobota 23. března 2019

Prohlášení Nejtemnějšího

(Václav Polák) Vážení pražští Jiní,

Je mou povinností vysvětlit situaci posledních dní.

Pravdou je, že jsem byl já a má šéfka operativy Josefina nakaženi při ochraně civilní Jiné. Poté, co se tak stalo, se zrodil plán, o kterém věděli pouze nejdůvěryhodnější členové Denní Hlídky. Držet plán v tajnosti bylo klíčové pro hladký a bezchybný průběh. Zároveň bylo nutné, abychom to byli právě my a ne nikdo jiný hned ze dvou důvodů – prvním je, že jsme měli nejvíce informací o průběhu samotné nákazy a tím pádem jsme zvládli vzdorovat nejdéle. Druhým a neméně důležitým bylo, že jsme nákazou nechtěli ohrozit ani životy vaše, ani ostatních členů Denní Hlídky a tento nelehký úkol vzali na sebe. Tato velmi riskantní situace vedla k tomu, že členové Denní Hlídky s obrovskou spoluprací Nejvyšší upírky Alexandry Zychové a šéfa analytického oddělení DH Richarda Novotného dopracovali rituál původně vytvořený Noční Hlídkou, který ovšem v pozdějších fázích nákazy přestal účinkovat a mílovými kroky nás tím posunuli k vyřešení nákazy jako celku.

Tímto bych chtěl veřejně poděkovat slečně Zychové, panu Novotnému a členům Denní Hlídky za jejich bezchybnou práci.

Václav Polák,
Nejtemnější města Prahy

pátek 22. března 2019

Charistarch se stará

(RL) Velký Mág Charistarch se po roce aklimatizace aktivně zapojuje do dění v Praze. 

Tak jak Velký Mág Charistarch sdělil v  rozhovoru s Jinou Pravdou, po svém příjezdu do Prahy chtěl kontaktovat některé své známé, se kterými má dobré vztahy, a tyto vztahy znovu oživit. Strávit pár večerů s přáteli, popít, popovídat si co je nového. Vypadá to, že tuto fázi už má Velký Mág za sebou a začal se zajímat o své okolí, neboť na některé problémy, jak se zdá, se samy nevyřeší. A tak Charistarch přiložil pomocnou ruku k dílu. 

První takový počin, kdy Velký Mág musel osobně pomoci, byla oprava ochranné bariéry štábu Denní Hlídky, kterou Charistarch za pomoci lidské oběti pro DH Praha opravil. Bohužel se nám nepodařilo s jistotou zjistit, zda za lidskou oběť byla vydána povolenka, nebo byl obětován lidský život "v rámci výkonu práce Hlídky". Vyjádření Hlídek bohužel nebylo v době vydání tohoto článku k dispozici. 

Druhá, větší starost, kterou Velký Mág začal řešit, se týká neduhu, který Prahu sužuje již delší dobu. Zdislava a její nakažení sužují jiné v Praze již od jara 2018 a ani bezmála za dva roky Hlídky nedokázali proti této hrozbě účinně zasáhnout. Nákaza stále bují, rozvíjí se a představuje hrozbu i pro všechny Jiné, Hlídky nevyjímaje. Ať již je to nehoda, přílišná důvěra ve vlastní schopnosti nebo přímo zlý úmysl, nákaza si dokázala najít svou cestu. Za léta jejího působení se ekosystém těchto nakažených predátorů rozbujel. Již to není pouze Zdislava a nemyslící, hladové hordy. V Praze působí nejméně dvě seskupení nakažených s vlastními ambicemi. Hlídky jsou si působení těchto dvou skupin, vedených výjimečně rozvinutými predátory nazývanými jako "Batman" a "Chuck" vědomi a snaží se proti nim, zatím zcela bezúspěšně, zasahovat. Bohužel, ani když bojový výjezd obou Hlídek dorazil na místo konfliktu, kde si Chuckova parta vyřizovala s Batmanovou partou účty tak nedokázala ani jednoho z vůdců zpacifikovat. Je zřejmé, že Hlídky nemají situaci pod kontrolou. A zde přichází Velký Mág, který se spojil se svými "známými, se kterým má dobré vztahy" Nejvyšší upírkou Alexandrou Zychovou a Richardem Novotným. Slečna Zychová, pověřena Inkvizicí, se problémem Zdislaviny nákazy intenzivně zabývá a Charistarch s panem Novotným byli ochotni a schopni vypomoci. Včera v nočních hodinách úspěšně Richard Novotný a Velký Mág Charistarch zlikvidovali výše zmiňovaného predátora v nejvyšším možném stádiu nákazy, Chucka a zajistili jeho tělo s čistým vzorkem Pražské Nákazy pro výzkum v Inkvizičních laboratořích. 

Velký Mág Charistarch myslel vážně, když řekl, že je na každém, aby si zametl před vlastním prahem, jestli bude pouhým konzumentem nebo se pokusí aktivně přistupovat k věcem v místě svého bydliště. On si svůj domácí úklid udělal a můžeme očekávat, že jeho o sousedské výpomoci Praze a Hlídkám nebudeme psát naposledy.

DH Praha: Odvolanie krízového stavu v Prahe

(DH Praha) Vážení pražští Jiní,

s potěšením vám přinášíme informace o odvolání našeho předchozího varování. Včera ve večerních hodinách se operativcům Denní hlídky podařilo úspěšně zpacifikovat nakaženou Josefínu, bývalou šéfku operativy DH.

Rádi bychom touto cestou zdůraznili, že jak Josefína, tak bývalý Nejtemnější Václav Polák byli nakaženi při nebezpečném setkání s nakaženým během plnění svých služebních povinností, a tedy při ochraně životů nás všech. Jejich omylem byla víra, že nákazu dokážou udržet na uzdě dost dlouho na to, aby ji mohli využít při zneškodňování dalších nakažených Jiných. Oba věděli, že se jim to nemusí podařit a může je to stát život. Přesto se pokusili zachránit Prahu, a zůstávají tedy i přes některé smutné události posledních dní obětavými hrdiny. V současnosti se nacházejí v kritickém, avšak stabilizovaném stavu a my doufáme v jejich plnou rekonvalescenci.

Během téhož zásahu došlo taktéž k úmrtí hlídkaře DH Michala Tomana, který, jak odhalilo vyšetřování, přijal nákazu dobrovolně a s plným vědomím toho, co činí. Během nastalé konfrontace zaútočil na členy Hlídky, jimiž byl v sebeobraně usmrcen. Vzhledem k povaze jeho vědomé zrady principů Denní hlídky nebylo přistoupeno k pokusu o jeho záchranu.

Tím byl zažehnán mimořádný stav na štábu Denní hlídky, která tak může bez narušení pokračovat v běžné činnosti. Jsme tu pro všechny Jiné, kteří nás budou potřebovat, a nasazujeme vlastní životy v boji za klid a bezpečí v Praze. 

Za pražskou DH
Dominika Vörösmarty-Konrádová