pondělí 23. března 2015

Důležité oznámení inkvizice

Vzhledem ke krizovému vývoji posledních dnů (a hrozbě dalšího zhoršení situace), vyhlašuje Inkvizice v Praze výjimečný stav.
S okamžitou platností se zavádějí následující opatření:
- naprosto se zakazuje jakákékoliv užití magie v blízkosti Zřídel (včetně místa bývalého Zřídla na Hvězdě)
v okolí Zřídel se nedoporučuje vstup do Šera
- veškerá rituální magie se musí dostatečným předstihem hlásit Inkvizici, která rozhodne o jeho schválení či zamítnutí
- u schváleného rituálu musí být vždy přítomen pracovník Inkvizice, není-li přítomen, považuje se rituál za neschválený
- Hlídky povedou podrobnou evidenci veškerých použitých zásahů (bez ohledu na kategorii) v rámci své činnosti a tuto evidenci (včetně kopie hlášení z výjezdu) nejpozději do 24 hodin poskytnou Inkvizici

Za blízkost zřídel se považuje jakákoliv vzdálenost, která je blíže než 10 metrů a/nebo může způsobit interakci se zřídlem jako takovým. Vstup do Šera v blízkosti zřídla není sám o sobě přestupkem, ale může na něj být pohlíženo jako na přitěžující okolnost v případě obvinění.

Magistr Alexander S. Hænning

Kontakt: inkvizicni.centrala.praha@gmail.com

Žádné komentáře:

Okomentovat