čtvrtek 21. března 2019

Hlídky kolaborovaly při porušení zvyklostí Jiných

(RL) Operativci Denní a Noční Hlídky zastavili tradiční duel mezi Jinými.

Páteční večer v parku na Letné si vybrali dva sokové pro souboj o čest dámy. Obrateň ZK a světlý mág SB se rozhodli, že otázku cti vědmy LČ může vyřeší pouze Velkou Dohodou posvěcený souboj. Stará, byť v dnešní době pro někoho poněkud méně stravitelná tradice bezesporu patří mezi zvyklosti světa Jiných a právě i proto na ni Velká Dohoda výslovně pamatuje. Nikdo ze zhrzených soků však nečekal, že jejich tradiční práva budou narušena zásahem hlídek.

Souboj zprvu probíhal v rámci dohodnutých pravidel. Zlom však nastal v okamžiku, kdy SB měl vítezství na dosah a ZK ležel na zemi v agonii. V tu chvíli to operativci hlídek pravděpodobně již nemohli vydržet a důrazně požádali SB aby svého soupeře nechal žít. Zatímco část hlídkařů vítěze přemlouvala tak druhá mezi tím provedla sérii magických zásahů, kterými zcela mimo hlídkařskou agendu, pozdržela agonii ZK a zvedla ho k vědomí. Podle přítomných svědků ani jedna z Hlídek nevydala ani nevyžadovala povolenky na tyto magické zásahy a postupovaly ve společné shodě za účelem zabránit smrti poraženého a odrazení vítěze v pokračování útoku.

Pan SB nakonec nátlaku a přemlouvání přítomných operativců podlehl a od útoku upustil. Tím ovšem formálně vyvolaný duel nemohl skončit. Oba duelanti se kdykoli mohli legitimně napadnout znovu. Vzhledem k nedokončenému duelu a stále trvajícímu nebezpečí konfliktu mezi oběma duelanty tak přítomní hlídkaři nabídli SB řešení. Navrhli mu, že pokud opustí Prahu a odcestuje dostatečně daleko, tak se s ZK nikdy nesetká a duel nebude muset být dokončen. Pan SB nakonec naléhání operativců vyhověl, a místo aby podle tradice prokázal svým vítezstvím svou pravdu, tak musel díky společné intervenci Hlídek opustit Prahu navždy... pokud ho tedy ZK nebude pronásledovat a duel nedokončí někde jinde.

2 komentáře: