středa 2. prosince 2015

Poděkování NH

Dobrý den,
jmenuju se Jirka Kozáček a za sebe i naši partu bych se takhle chtěl omluvit za blbost, kterou jsme v pátek 27. 11. v noci vyvedli na Žizkově náměstí. Mrzí nás to a jsme rádi, že nikdo nepřišel k úhoně. Nechtěli jsme Noční hlídce přidělávat problémy a jsme jim fakt vděční za to, jak to vyřešili. Kdyby byli všichni policajti jako ta Anděla, svět by byl hned lepší místo.
Dík, a ještě jednou sorry :-)

neděle 29. listopadu 2015

Vyjádření k článkům se štítkem "psáno anarchisty"

Vážení čtenáři,

v posledních dvou dnech jsem se dvakrát stala obětí útoků skupiny Jiných, kteří chtějí svrhnout Velkou dohodu a Hlídky. Poprvé mě v pátek večer přinutili vydat článek s názvem "Výzva všem pražským jiným!!!". Podruhé si vzali i hesla a změnili je, abych nemohla stahovat jejich články, a vydali články "Nová pravda" a "Dohoda je zlo" a také videa "Frau Lávková sagt die Warheit!"a "Rysava interview."

Dnes se mi podařilo obnovit svůj přístup k editování JP a zařídila jsem, aby nebylo znovu možné ji znovu jednoduše převzít a použít k šíření absurdní ideologie.

Distancuji se od všech výše jmenovaných článků a videjí a prohlašuji, že s nimi nemám nic společného, nevytvořila jsem je a byly vytvořeny a uveřejněny proti mé vůli.

Jiná pravda od teď bude fungovat jako dříve.

Děkuji za pochopení,
Denisa Lávková, šéfredaktorka JP

Dohoda je zloMilí Jiní,
 

 zvláště vy, co jste členy takzvaných hlídek, samozvaných útvarů třímajících všechny tři druhy moci, které jsou i v ubohé společnosti lidí oddělené. Svět se mění a je třeba si uvědomit, zda stojíte na straně starých pořádků, které vedou k prohlubující se šikaně mocnějších bytostí, nebo na straně nových pořádků, kde se Jiní za svou jinost nemusí stydět či se s ní skrývat. Přinášíme Vám exkluzivní interview s Paní Ryšavou, která se nebála natvrdo říci, co si myslí o dohodě. 

My nejsme jen sběrači Vašich prstů a zubů, můžete s námi spolupracovat a vybudovat s námi lepší svět. Nicméně pokud nám to bude někdo komplikovat, těšte se na naši odplatu. Je nás hodně a přejeme si revoluci. Přejeme si zveřejnit jistý výzkum, který otevře světu oči a nasvaví Nový Pořádek. A nebojíme se použít jakékoliv prostředky k jeho získání.   
sobota 28. listopadu 2015

Nová pravda


Milí Jiní,

Že současný stav nikomu nevyhovuje vidíte sami nejlépe na politické situaci. Lidé jsou zmatení. Je vidět, že dostali míru svobody a moci, která jim nepatří. A my, Jiní, jsme nebyli určeni k tomu, abychom se schovávali. Vedení evropských států se brzy zhroutí a po nich další. A vy se můžete také podílet na ustavování nového světa. Světa, kde Jiní budou otevřeně vládnout světu a lidé budou s psíma očima plnit všechna jejich přání ke spokojenosti všech. 


Můžete nám pomoci předáním jisté farmaceutické studie nebo informací vedoucích k jejímu získání. Doporušujeme Vám tento postup pro brzké uklidnění situace.


Nové arény

Vážení čtenáři,

s radostí vám oznamujeme, že v sobotu 28. listopadu proběhnou další Arény organiziované smečkou Vlčice. 

Celá akce je pojata trochu jiným způsobem než předchozí a návštěvníci se mohou těšit na spoustu novinek. Kromě zápasů se zbraněmi, holýma rukama nebo v proměně bude možné podstoupit i magický souboj. 
Poslední kolo arén bude trochu tvrdší - bojovat se nebude do první krve nebo na tři zásahy, ale do posledního dechu. Léčitelé samozřejmě zajistí, aby nikdo nepřišel k neodčinitelné úhoně. 

Vlčice také věnovala jako hlavní cenu Arén několik lidí, které je možné vyhrát a pak si s nimi dělat, co budete chtít. 

Místo a čas budou ještě upřesněny, sledujte Jinou pravdu.

Denisa Lávková, šéfredaktorka

pátek 27. listopadu 2015

Výzva všem pražským Jiným!!!

Jiní města pražského,
vybudujme společně novou éru naší společnosti!
Jen VY můžete Jiným pomoci odhodit nejtěžší břemeno, které Nás stahuje k zemi a brání Nám v rozletu: VELKOU DOHODU.

V době svého vzniku plnila Velká dohoda záslužnou funkci a má svou nepopiratelnou historickou hodnotu. Její znění však v současnosti jde proti jejímu původnímu duchu, z institucí, které zřídila a které nás měly chránit, se staly nástroje represe zdroj strachu Jiných! Kolik z vás už někdy pocítilo hněv Hlídek za nějaký drobný prohřešek? Za maličkost, nad kterou by ještě před sto lety nikdo ani nezvedl obočí? Za hloupou chybu z nepozornosti? Kolik z vás žije v neustálém strachu z nových vyhlášek despotické Inkvizice?
Je čas zbavit se Velké dohody. Je čas zbavit se naprosto šílené organizace Hlídek. Je čas zbavit se zkostnatělé Inkvizice. Tyto tři uměle vytvořené instituce nás postupně přivádějí do záhuby.

Už jen to, že mnozí z vás souhlasně přikyvují, je důkaz nesmyslnosti toho cáru papíru a neschopnosti těch, kteří se marně snaží udržet status quo.
Ano, Velká dohoda fungovala v době, kdy byla založena, lidstvo bylo ovladatelné a jich ani Nás nebylo mnoho. Nereflektuje však jakýkoliv společenský vývoj. Tam, kde kdysi bylo lidstvo slepé a tupé, jsou dnes kamery, počítačové databáze a snímače pohybu. Tam, kde předtím byly kameny nebo klacky, jsou jaderné zbraně. Tam, kde jsme kdysi díky Velké dohodě měli prostor jednat, je dnes tvrdá ruka Hlídek a Inkvizice.
Zkusme se zamyslet, jestli nekontrolovatelný vzestup technologické moci lidstva není přímým důsledkem Velké dohody a skutečnosti, že náš druh se v jejím důsledku sám vzdal postu vládce planety.

Obě organizace úplně zapomněly na svůj původní účel - chránit před zničením svět, který společně sdílí Světlí a Temní. Místo toho se staly molochem chránícím jen sama sebe a Velkou dohodu, která jeho existenci posvěcuje.
Zespodu se na nás tlačí špinavé masy lidstva, jejich věda a bezbřehý konzum. A svrchu nás utlačují ti, kdo nás mají chránit a pomáhat nám. Kam se pak může obyčejný Jiný ukrýt? Nemá žádnou skrýš, ani Šero mu už není útočištěm.
Naprosto jasný důkaz toho je lidská Studená válka. Těmto nesmyslným stvořením spadla do klína moc, o které se mnohým mimokategoriálům do té doby ani nesnilo. Padesát let byly prsty na spouštích. Nejen, že lidstvo mělo moc zničit samo sebe, ani My jsme nebyli v bezpečí před očistnou září jádra.

A co mezitím dělali naši ochránci bezpečnosti a pořádku? Vraždili nás, Jiné. Místo, aby udělali to jediné správné a sebrali lidem jejich nejnovější hračku, zahrabali se hlouběji do svých nor. A ke stejné zbabělosti vyzvali i ostatní Jiné. Kdo neposlechl, kdo tak neučinil, ten, kdo se chtěl bránit a zabránit naprostému vyhlazení svého druhu... Pokud se domýšlíte nejhoršího, domýšlíte se správně.

Lidé by se měli před mocí Jiných třást strachy. Velká dohoda však přikazuje, abychom se naopak My skrývali ve stínech. Přitom je to stále těžší a těžší: technologická moc lidstva roste doslova ze dne na den. Je stále náročnější ukrývat Naši existenci, je vynakládáno neuvěřitelné množství prostředků, aby Naše činnosti byly retušovány z kamer, senzorů a databází.

A proto vás, Jiní města Prahy, vyzýváme:
Nechť se již nikdy neopakuje chvíle, kdy lidstvo bylo mocnější než My. Lidé, to podřadné plémě, na sebe znovu plivou nadávky, řinčí zbraněmi a touží po krveprolití ve vlastních řadách. Hledají nové rafinované způsoby sledování ostatních, aby je mohli snáze najít a zabít, a s tím nacházejí i více možností, jak identifikovat Jiné. A až nás objeví, nebudou chtít žít po našem boku. Nejsou tak hloupí, aby nepoznali, že jsme mocnější a lepší než oni.
Co udělají Hlídky tentokrát? To správné od nich čekat nemůžeme.

Povstaň tedy, pražský Jiný! Braň se! Pozvedni hlas a pěst a chraň svůj druh! Volej po odhození svazujícího řetězu Velké dohody! Rvi se, abychom se mohli vrátit ze stínů a úkrytů, bojuj, abychom opět mohli svobodně dýchat na denním světle!
Konej, dokud je ještě čas!

Nejpoužívanější kouzlo roku 2015

V průběhu října 2015 provedla JP ve spolupráci s externími odborníky na statistiku anketu týkající se používání kouzel běžnými pražskými Jinými.
Dnes konečně uveřejňujeme získaná a zpracovaná data.

Boj o první místo byl poměrně tvrdý, ale nakonec těsně zvítězilo kouzlo Trojité ostří, které poměrně běžně používá 87% dotázaných Jiných. Těsně za ním se s 83% umístil Freeze
Z odpovědí na doplňující otázky vyplývá, že pražští Jiní používají tato útočná kouzla (ať už jako taková, nebo skrze hůlky) k běžné obraně při přepadeních a jiných rizikových situacích, ve kterých lidé používají tasery nebo pepřové spreje.
Navíc není problém si opatřit hůlky nabité výše uvedenými kouzly - takové hůlky jsou cenově dostupné a mnoho Jiných dokonce sahá po trochu dražší, avšak trvalé variantě.

Nejpoužívanějším neútočným kouzlem je Balzám používaný 82% Jiných. Často ho používají léčitelé pracující jako lékaři nebo zdravotní sestry, ale i ostatní Jiní jím léčí všemožné úrazy po nehodách.

Vítězem tohoto ročníku ankety se každopádně stává praktické a jednoduché kouzlo: Trojité ostří.

sobota 29. srpna 2015

Rozhovor s Alicí Malenovou

Na konci letošního března se Nejsvětlejší města Prahy stala Alice Malenová. Dnes uveřejňuji rozhovor, ve kterém jsem se jí ptala na dosavadní působení ve funkci i plány do budoucna.

JP: První věc, která by mě zajímala, je jak zvládáte vedení NH?

Alice Malenová: Já si myslím, že oproti očekávání docela dobře. Máme spoustu nováčků a zaučujeme nové lidi, máme i hodně čerstvě iniciovaných jiných, kteří se zajímají o dění. Myslím si ale, že na to, kolik se jich sešlo najednou, to jde docela dobře.

JP: Jací vlastně jsou ti noví členové?

Alice Malenová: Máme nějaké členy, kteří byli převeleni z jiných Hlídek, a to jak českých, tak světových. Jsou to sice nižší kategorie, ale už mají nějaké zkušenosti, takže vypadají poměrně nadějně. Máme pár původních Pražáků, většinou poměrně čerstvých jiných, kteří se zaučují úplně od začátku. A zatím se zdá, že to poměrně funguje, tak uvidíme.

JP: Další věc, na kterou se chci zeptat: prováděla jste už nějaké změny? Ať už personální nebo ve způsobu vedení Hlídky?

Alice Malenová: Asi nic, co by už nebylo známé anebo co by bylo nějakým způsobem zajímavé pro civilní jiné. To že jsem si zvolila nového zástupce, pana Gerazima, se ví. Udělala jsem nějaké úpravy ve vnitřní struktuře Hlídky, protože věřím, že to pomůže lepšímu fungování. Co se týká jiných personálních změn, Hlídkaři přicházejí a odcházejí tak jako obvykle.

JP: Chystáte v blízké době nějakou větší akci? Třeba něco jako budování bariéry?

Alice Malenová: Ne, ne, žádnou podobnou akci teď neplánujeme, v podstatě se snažíme ustálit směr hlídky s novým vedením a novými členy. Samozřejmě asi nebude překvapením, že moje vize, jak by měla Hlídka fungovat, je odlišná od té Ateronovy nebo kteréhokoliv Nejsvětlejšího – každý Nejsvětlejší má nějakou svou vizi, kam by se měla jeho Hlídka ubírat. Takže teď v podstatě urovnáváme a vyjasňujeme tyhle věci. Ale žádnou konkrétní akci rituálního nebo magického charakteru neplánujeme.

JP: Hodláte nějak významně měnit přístup k DH? Třeba k tomu, že vám občas dělají naschvály?

Alice Malenová: Abych byla upřímná, to, že si hlídky navzájem dělají naschvály je věc běžná a bez ní to nejde. Já si myslím, že ať to vypadá jakkoli, my tady v Praze jsme na úrovni neškodných kanadských žertíků. Nikdo nepřichází k úhoně, nedochází ke zraněním... A ve výsledku, když už o něco jde, Hlídkaři dokáží bez větších obtíží spolupracovat.

        Není tajemstvím, že moje vztahy s denní hlídkou jsou kapku odlišné od toho, co by asi bylo standardní pro Nejsvětlejší nebo co by bylo standardní všeobecně pro Světlé, což rozhodně nějakým způsobem ovlivní směřování NH. Co se mě týká, Světlo není o tom rozlišovat, kdo je Světlý a kdo Temný a podle toho mu pomáhat. Světlo je o tom rozlišit, kdo koná Světlé nebo Temné činy a podle toho s ním jednat.

        Já s Denní hlídkou vycházím dobře. Co se silových možností týká, DH má dlouhodobě navrch, to ví všichni. Ale to nic nemění na tom, že když jsme schopní se dohodnout, tak to funguje.

        Myslím, že pražská DH si dobře uvědomuje, že aby mohli dělat svoji práci, tak je potřeba aby NH dělala svoji práci. My nejsme soupeři, my se doplňujeme. Těch bodů, ve kterých jsou naše zájmy protichůdné, není tolik, jak si Jiní běžně myslí.

JP: Ode mě je to vše. Děkuji za rozhovor.

neděle 29. března 2015

Petr Kosý úspěšně chycen!

Petr Kosý byl v pátek úspěšně dopaden Hlídkami. Tímto jim děkuji za jejich dobře odvedenou práci. Díky nim bude zase v ulicích bezpečněji.
Kosý je obviněn z mnoha zločinů proti Velké dohodě, mimo jiné z únosů, zneužívání a prodávání upírů jisté společnosti. Kdokoliv by se někdy pokusil napodobit jeho zločiny a myšlení, bude bez milosti potrestán.
Článek v novinách, že odmítám další spolupráci s Hlídkami, byl vymyšlen pro účely chycení nebezpečného zločince. Omlouvám se veřejnosti za mylnou informaci, ale bylo to nezbytně nutné. Děkuji za pochopení.

Marie Bitová, Nejvyšší upír města Prahy

Rozloučení se Sakeenou a Ateronem

Vážení Jiní občané města Prahy, 
rádi bychom vám oznámili, že včera večer byla zažehnána hrozba pohádkových příběhů a výpadků paměti, která ohrožovala naše město Prahu. Obě Hlídky při společné obraně města přišli o kolegy a přátele ze svých řad. 
Tímto bychom se rádi rozloučili s Renátou Lehotskou, šerým jménem Sakeenou, a s Nejsvětlejším hlavního města Prahy, Tadeášem Vávrou, šerým jménem Ateronem, kteří zaplatili při jejich včerejším posledním úkolu cenu nejvyšší, vlastní život. 
Oběma vzdáváme hold za jejich službu Praze i za jejich službu Hlídkám. Jejich památka a statečnost nebude nikdy zapomenuta.

sobota 28. března 2015

Rituál, který hledá cestu

Dne 22. března 2015 se na Vyšehradě okolo 18:00 odehrál rituál Vegvísir, jehož provedení v Praze si vyžádala Trojí patronace. Rituál prováděli operativci Denní i Noční Hlídky. Přihlíželi jak jejich kolegové, tak příslušníci ALDy, a objevil se i dr. Zelený. Rituál samozřejmě bedlivě sledovala i členka Trojí patronace, Rebecca Taussigová, a s jeho přípravou pomáhal Jacques Bouchard, odborník na prováděný rituál. Jako inkviziční dozor byl přítomen magistr Trachta.

Jakkoliv z řad přihlížejících padala silná slova, rituál nakonec ani nesrovnal Vyšehrad se zemí, ani nezpůsobil nenadálé vylití Vltavy z břehů. Šestice, která rituál vykonávala, odrecitovala mantru a po chvíli se vydala od mandaly směrem k chrámu sv. Petra a Pavla. Nakonec se zastavili u Myslbekových soch... Mezi podstavci stála krásná tmavovlasá žena, samotná kněžna Libuše...

Z rozhovoru, který vedla se šesticí, vyplynulo, že jsou dva způsoby, jak uklidnit a znovu uspat bytost, která v Praze vyvolává události s pohádkovými scénáři. První mluví o šťastném ukončení pohádky pro tu, která sama pohádky způsobuje. Druhý o zopakování rituálu, který ji probudil.

Po tom, co kněžna domluvila a odešla, šestice rituálníků se v bolestech svezla na zem... Jejich kolegové a přátelé jim ale okamžitě pomohli a všichni účastníci rituálu i přihlížející jsou v pořádku.

Rebeccu Taussigovou a Jacquese Boucharda odvezl Magistr Trachta hned po rituálu směr Amsterdam, aby rituální aktivitu vysvětlili a podali hlášení svým nadřízeným.

Pro které řešení nastalých problémů se Hlídky rozhodnou? Co je zač ona tajemná bytost s pohádkovými příběhy? Jaký rituál a kde ho zopakovat? Jestli tento rituál měl přinést odpovědi a opravdu se tak stalo Vás budu průběžně informovat. Prozatím to vypadá, že rituál, který má cestu hledat, spíše další otázky vyvolal...

pátek 27. března 2015

Nejvyšší upírka hodlá vzít věci do vlastních rukou!

Z dobrého zdroje dostala redakce JP informaci, že Marie Bitová, toho času zastávající post nejvyššího upíra v Praze, nemá v plánu dál čekat na spolupráci Hlídek. Pořádek mezi upíry si chce zjednat svépomocí. Nejvyšší má podporu nynější šéfky Svatých Alexxandry Zychové i jiných upírů a cítí se dostatečně silná, aby si podobnou akci mohla dovolit. Chce pražským Jiným ukázat, že se upíří komunita dokáže postarat sama o sebe. Včera v pozdních večerních hodinách se vyjádřila v tom smyslu, že umí chodit po vlastních a nepotřebuje žádné berličky a pomocná kolečka.

úterý 24. března 2015

Další vlkodlačí arény a mnohem více!

Vážení Jiní,
po nedlouhé době pro vás máme další kulturní událost:
Další kolo Vlkodlačích Arén se bude konat již tento čtvrtek 26.3. od 21 hodin na již známém místě.
Mimo tradiční náplně se můžete těšit konečně i na sázky skutečně hazardní - poker a ruleta umožní sázet i nebojujícím.
Ovšem důležitým bodem je, že budeme informovat o aktuálním dění mezi dlaky.

pondělí 23. března 2015

Důležité oznámení inkvizice

Vzhledem ke krizovému vývoji posledních dnů (a hrozbě dalšího zhoršení situace), vyhlašuje Inkvizice v Praze výjimečný stav.
S okamžitou platností se zavádějí následující opatření:
- naprosto se zakazuje jakákékoliv užití magie v blízkosti Zřídel (včetně místa bývalého Zřídla na Hvězdě)
v okolí Zřídel se nedoporučuje vstup do Šera
- veškerá rituální magie se musí dostatečným předstihem hlásit Inkvizici, která rozhodne o jeho schválení či zamítnutí
- u schváleného rituálu musí být vždy přítomen pracovník Inkvizice, není-li přítomen, považuje se rituál za neschválený
- Hlídky povedou podrobnou evidenci veškerých použitých zásahů (bez ohledu na kategorii) v rámci své činnosti a tuto evidenci (včetně kopie hlášení z výjezdu) nejpozději do 24 hodin poskytnou Inkvizici

Za blízkost zřídel se považuje jakákoliv vzdálenost, která je blíže než 10 metrů a/nebo může způsobit interakci se zřídlem jako takovým. Vstup do Šera v blízkosti zřídla není sám o sobě přestupkem, ale může na něj být pohlíženo jako na přitěžující okolnost v případě obvinění.

Magistr Alexander S. Hænning

Kontakt: inkvizicni.centrala.praha@gmail.com

sobota 21. března 2015

Jičínský zůstává alfou Prahy

Alfa Prahy, Rudolf Jičínský, byl vyzván Vlčicí na duel a výzvu přijal. V duelu zvítězil, Vlčice a Zoya Alexandra Osipova opustí Prahu. Alfa Jičínský požádal redakci Jiné pravdy, aby oznámila, že má-li kdokoliv z vlkodlaků problém, s nímž potřebuje pomoci, má se na něj s důvěrou obrátit. Rudolfa Jičínského lze kontaktovat prostřednictvím DH Praha, kde slouží.

pátek 20. března 2015

Prohlášení upířího Triumvirátu

Já, Marie Bitová a celý upíří Triumvirát, se veřejně zříkáme Petra Kosého.
Kdo bude přistižen při snaze Petrovi pomoct a bude s ním spolupracovat, bude předán Hlídkám.
Za informaci, která nám pomůže ho dopadnout, vypisuji odměnu 5000 Euro.
Marie Bitová, Nejvyšší upírka města Prahy

Parte za Elisabeth Sue Radostovou

Se smutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že ve středu 18. března 2015 nás navždy opustila milovaná žena a skvělá obchodnice  

Elisabeth Sue Radostová

Se zesnulou se naposledy rozloučíme v pondělí 23. března v jejím oblíbeném podniku Elysium mezi sedmou a osmou hodinou večerní. Na památku zesnulé bude postavena hrobka na jednom ze hřbitovů v Praze.

Dále vyhlašujeme odměnu 15 000 euro tomu, kdo přivede jejího vraha Petra Kosého na štáb Noční Hlídky města Prahy. K vyplacení odměny je potřeba ho doručit živého, ale zpacifikovaného.

Jménem zarmoucených:
Jakub Radosta


čtvrtek 19. března 2015

Společné prohlášení Hlídek k událostem v upíří komunitě

V reakci na nedávné činy Petra Kosého Denní i Noční hlídka ve shodě prohlašují, že jednoznačně stojí za slečnou Marií Bitovou jako Nejvyšší upírkou Prahy. Její diplomatické schopnosti jednoznačně přispívají postavení upíří komunity v Praze a zároveň pomáhají udržovat přijatelnou míru klidu v pražských ulicích.

Naproti tomu Petr Kosý je podezřelý z řady trestných činů proti Velké dohodě, a jeho konání v poslední době vrhá přinejmenším na část upíří komunity nepříjemný stín. Hlídky upozorňují každého, kdo Petru Kosému poskytuje součinnost, že může být souzen jako spolupachatel výše zmíněných či dalších trestných činů.

Za Noční hlídku Praha Tadeáš Vávra, šerým jménem Ateron, Nejsvětlejší města Prahy

Za Denní hlídku Praha Filip Viktorovič Ragulin, zástupce Nejtemnější města Prahy

středa 18. března 2015

Prohlášení Nejvyšší upírky města Prahy všem upírům v Praze

Vyhrožování bývalého šéfa Svatých beru vážně, ale nenechám se jím zastrašit. Já jsem vaše Nejvyšší a nebudu poslouchat rozkazy nikoho. Přísahala jsem, že se o vás postarám a udělám vše, aby jste tu byli v bezpečí. Pokud se někdo nebo něco se mě pokusí zastavit, nebo zničit mé snahy, bude okamžitě zastaven a potrestán.
Momentálně podnikáme všechny potřebné kroky k zastavení únosů upírů a odhalení viníka. Pokud zjistíme, že za těmito zmizeními je Petr Kosý, bude předán spravedlnosti.
Kdokoliv bude mít informace o momentálním pobytu Petra Kosého, ať mě okamžitě kontaktuje.
Alexandra Zychová převzala velení Svatých již před týdnem na mou žádost.

Marie Bitová, Nejvyšší upír města Prahy

Pro Jiné v Praze

Nemám slov!
Tohle musí všichni vidět!https://www.youtube.com/watch?v=nIhmpSrA9HU&feature=youtu.be

úterý 17. března 2015

Puí! Puí! Puí! aneb teambuilding DH

Zelená a modrá světla ve křoví. Plížící se postavy. Zvuky urputné palby. Pípání aktivovaných štítů. Vítězné výkřiky a zklamané úpění. Na konci není tunel a světlo, ale mnohobarevné blikání.

V sobotu 14. února uspořádala DH pro své operativce oblíbený teambuilding ve formě lasergames. Začalo se okolo půl jedenácté večerní v Riegrových sadech. Systém, kterým teambuilding probíhá, je následující - uvedu příklad z praxe zažité na vlastní kůži.

"Hele, Deniso, víš o tom, že se chováš jako kurva?" ušklíbla se Aneta a udělala pár kroků k novinářce.

Následovala spíše pobavená výměna nadávek a přeupřímných názorů jedné na druhou, ale když slečna Radová prohlásila, že ji vlastně docela uráží, že někdo jako já je vědma - moment, že jsem vůbec temná - usoudila jsem, že je čas ji vyzvat na duel.

Jako vyzyvatelka jsem si pak mohla vybrat prvního člena trojice, který mě má hájit. Aneta si zvolila dalšího a tímto způsobem jsme naplnily počty týmů. Byly rozdány zbraně a naši obhájci vyběhli do mokrého křoví mezi asfaltovými cestičkami.

Souboj byl skutečně napínavý, bojovníci postupně vypadávali ze hry, nervy tekly, každá jsme držela palce svému týmu... Nutno přiznat, že Aneta zjevně zvolila schopnější hráče, neboť její čest byla obhájena... Na druhou stranu, u mně jako u novinářky možná není co obhajovat.

Duelů se samozřejmě odehrálo více, další proběhl například mezi mladšími z operativců DH, vědmákem Vojtou a upírem Tonym. Celá jejich hádka se odehrála v duchu "Yo mama so fat..." Kromě jiného padla i hláška: "Tvoje máma je tak tlustá, že když vleze do moře, Briti ji začnou kolonizovat."

Kromě DH se teambuildingu zúčastnil i doktor Zelený se svou kolegyní Erikou Adlerovou a několik operativců NH. Doktorovo příjmení rozhodovalo při určení barev týmů, přítomnost Světlých zase kontrastovala se strategií přístušníků DH, která spočívá v podvádění, restartování pistolí a jiných levárnách.

Celá akce, i když kvůli nepříjemně sychravému počasí nebyla příliš dlouhá, se setkala s pozitivní odezvou zúčastněných. A upřímně, za poslední dobu jsem nezažila nic tak příjemného jako vrátit se z toho mokra venku trochu unavená na štáb DH a připít si na teambuilding.

neděle 15. března 2015

Postřeh

Milí čtenáři,
rozhodla jsem se založit novou rubriku s názvem Postřeh. Obsahem budou hlášky, fotky a krátké postřehy z dění na štábech Hlídek i mimo ně. Ráda uveřejním i vámi dodaný materiál tohoto druhu.

Prvním takovým postřehem je medvědodlak Sáva Šedivý, který na štábu DH programuje ve své zvířecí podobě.


pátek 13. března 2015

Prohlášení vlkodlaků

Vedoucí představitelé FC Ruda Jičín a FC Celtica Vlčice oznamují svým fanouškům, že si nepřejí žádné vzájemné spory vedené ve jménu toho či onoho klubu a že případné takové jednání budou obě strany svorně považovat za újmu na dobrém jméně svých klubů. Další záležitosti jsou v jednání, o výsledcích budou fanoušci řádně informováni. Do té doby vše při starém. Howgh.

neděle 8. března 2015

Mimořádné cvičení NH

V neděli 8. 3. okolo půl jedné ráno proběhlo u kostela sv. Rocha mimořádné cvičení NH. Plánovaný průběh tohoto cvičení byl následující:
Slečna Malenová vyzve Aterona na duel, ten přijme a poté se nechá svou zástupkyní zabít. Slečna Tesařová pak Aterona oživí, slečna Malenová ho znovu vyzve a znovu ho zabije a takto to udělají několikrát za sebou. Účelem cvičení bylo uvyknout operativce NH na náročné situace, se kterými se při výkonu své práce mohou setkat.
Celá akce probíhala pod inkvizičním dozorem.


Cvičení proběhlo více méně podle plánu. Smrt Aterona jakožto Nejsvětlejšího Prahy ale zapůsobila na některé přítomné členy NH i DH natolik, že velmi rozrušeně žádali o ukončení cvičení - několikrát zazněla věta "Zastavte to!"
Spolupracovníci těchto Hlídkařů je ale dokázali uklidnit.
Slečna Malenová po třetím oživení Aterona rozhodla, že cvičení skutečně ukončí, a členové obou Hlídek odjeli na své štáby.

Noční Hlídka dnes odpoledne vydala toto prohlášení:
Dnešní noční události v oblasti Flóry byly součástí mimořádného cvičení NH. Vše tedy bylo plně pod naší kontrolou. Prioritou NH je zajišťování stoprocentní operaceschopnosti všech svých členů a proto dbá na to, aby se tito, se samotným Nejsvětlejším v čele, neustále zdokonalovali; jak ve svých individuálních schopnostech, tak v týmové spolupráci. Cvičení podobná tomu včerejšímu tedy zvyšují kvalifikaci a zároveň připravují členy NH na reálné vypjaté pracovní situace a zvyšují tím bezpečnost našeho města.

úterý 24. února 2015

Pohřešuje se upírka!

Od začátku února se pohřešuje Beáta Králová, mladá upírka z Černého Mostu.
Slečna Králová je fotografkou na volné noze původem z Přerova, v Praze žije asi šest let. Kvůli práci často vyrážela na dlouhé výpravy do přírody, navíc je velmi introvertní a samotářská, takže se po ní její přátelé začali shánět až v posledních dnech, když jim začalo být podezřelé, že se tak dlouho neozvala. Naposledy s ní jeden z nich mluvil 5. února.

Podle přátel slečny Králové to v jejím bytě nevypadá, že by odjela na delší pracovní výlet - všechna zavazadla, která obvykle používá, dokonce i všechny stativy, objektivy a další příslušenství k fotografování byly na svém místě, chyběl pouze kabát na věšáku, boty a její nejoblíbenější fotoaparát. Telefon nejdříve nezvedala a poslední týden je nedostupná, na sociálních sítích se neobjevila online v postatě od doby, kdy o ní naposled slyšeli.

Lidskou policii se snaží držet stranou a žádají Hlídky a veřejnost pražských Jiných o pomoc.

Beáta Králová je asi 175 cm vysoká mladá žena, má pihatý obličej, hnědé vlasy a oči. Nosí velké kulaté brýle a pravděpodobně u sebe má fotoaparát značky Nikon. Je velmi plachá a moc toho nenamluví. Oblečená obvykle chodí ve volném, o několik čísel větším oblečení.

Přátelé slečny Králové si nepřejí být jmenováni, proto s jakýmikoliv informacemi kontaktuje některou z pražských Hlídek a také mně na mailu lavkova.denisa@gmail.com. Za cokoliv, co by mohlo pomoct Beátu najít, budou její přátelé velmi vděční.

Denisa Lávková

neděle 22. února 2015

Výběrové řízení NH na dodavatele energetických amuletů

Noční hlídka města Prahy vyhlašuje veřejnou soutěž na pravidelnou dodávku energetických amuletů. Dodávka se bude skládat z amuletů s kapacitou 75 - 150 magů a dodání bude požadováno jednou týdně o celkové velikosti 1000 magů. 
Předkladatel nabídky musí být trestně bezúhonný, v opačném případě bude nabídka vyřazena. Účastníci soutěže mohou zasílat nabídky do 8.3.2015 na email Noční hlídky Praha (nocnihlidkapraha@gmail.com). 
Nabídky budou následně porovnány a výherce bude kontaktován ohledně podrobností obchodu.

pondělí 16. února 2015

Svatba Jakuba Radosty a Elizabeth Sue

Jak asi většina čtenářské obce ví, včera okolo osmé hodiny večerní proběhl v Elysiu svatební obřad, při kterém byli sezdáni operativec Noční hlídky Jakub Radosta a upírka Elizabeth Sue.
Přípravy na obřad (včetně podepsání lidských listin a manželské smlouvy, které proběhlo několik dní předem) i obřad samotný proběhly v pořádku - snoubence oddal koryfej Viktor Trachta, novomanželé přijali více i méně vřelé gratulace od přítomných a vybalili svatební dary, mezi kterými se našla jak poukázka na rakev, tak i česnek, a právě se chystali rozkrojit svatební dort, když tu náhle...

Do salonku vstoupily čtyři mladé ženy, přišly k novomanželům a vyslovily přibližně následující:

Vaše manželství bude bouřlivé jako moře,
tiché a klidné jako hladina za bezvětří,
budete si navzájem muset být světlem,
abyste se jeden druhému neztratili...
Ale to světlo nevydrží příliš dlouho. 

Pak tyto "sudičky" nechaly vyděšenou nevěstu i s ženichem za zády a odešly, ale dvě z nich omdlely už v chodbě, která spojuje místnosti Elysia, další odchytil někdo z přítomných Hlídkařů, a poslední se pokusila utéct, ale i tu se nakonec podařilo Hlídkařům vypátrat a přivést zpátky.
Z výslechů, které následovaly, vyplynulo, že dívky si nepamatují, co dělaly posledních několik hodin, jedna z nich si dokonce jako poslední věc vybavovala sobotní procházku. 

Nejsvětlejší Prahy tisku řekl, že tato "podivná událost" bude řádně vyšetřena. 
Poněkud znepokojenou nevěstu se jejím nejbližším podařilo rychle uklidnit a zábava začala opět probíhat v plném proudu - když nevěsta házela kyticí, podařilo se ji chytit Anke, hlavní družičce a organizátorce celé akce (mimochodem, má poklona za sehnání tak skvělého dortu). Zbytek večera probíhal opět hladce podle plánu a návštěvníci se dobře bavili.

Denisa Lávková