středa 13. listopadu 2019

Výzva Denní Hlídky

Vážení Jiní,
v posledních dnech jsme byli svědky několika událostí, kdy si Jiní počínali naprosto vzorově, ale také několika situací, kdy tomu bohužel tak nebylo.
Jako příklad takového vzorového chování můžeme uvést vlkodlaka, který se vyhnul konfliktu uprostřed hospody, místo toho se s agresorem přesunuli ven a v Šeru si sjednali duel. Vše podle Dohody, bez ohrožení utajení. Po skončení duelu poraženému navíc podal pravici.
Pokud tento resident souhlasí s uvedením svého jména, DH Praha tak ráda učiní. Pokud nikoliv, budeme toto přání respektovat. Přece jen, někteří Jiní by rádi strávili večer u piva nikým nerušeni.

Jako příklad stále přetrvávajícího nešvaru můžeme uvést výkon rituálů bez patřičného povolení. Pokud hodláte provádět nějakou magickou aktivitu, která přímo nesouvisí s duelem či ochranou svého života, zdraví a majetku, a zároveň se nejedná o výjimky, jako je například Tvůrcův či Aditivační rituál, je potřeba povolení k zásahu. Pokud jej nemáte, zavolejte své hlídce a zažádejte o jeho vystavení. Bude to pro vás znatelně příjemnější, než zaměstnat výjezdovou skupinu a strávit noc v cele.

Pro všechny Jiné na území Prahy, a temné obzvlášť, platí, že štábní telefon DH Praha
(+420 722 617 389) je vám všem k dispozici. Můžete zavolat a promluvit si s operativcem ve službě. Pokud si to situace vyžádá, je možné se nechat přepojit i k Nejtemnějšímu a mluvit přímo s ním.

Operativa DH Praha

pátek 8. listopadu 2019

(Ze světa) Incident na Wiesbergu

7.11 v brzkých ranních hodinách došlo k incidentu v Inkvizičním skladišti na hradě Wiesberg. Podle našich zdrojů došlo k úmrtí dvou členů inkviziční stráže. Zda (a případně co) bylo něco ukradeno nebylo činovníky inkvizice uvedeno. Podle nepotvrzených informací je pachatelem Kristine Klimtová, velitelka operativy DH Vídeň, která se v současné době zdržuje neznámo kde.

sobota 23. března 2019

Prohlášení Nejtemnějšího

(Václav Polák) Vážení pražští Jiní,

Je mou povinností vysvětlit situaci posledních dní.

Pravdou je, že jsem byl já a má šéfka operativy Josefina nakaženi při ochraně civilní Jiné. Poté, co se tak stalo, se zrodil plán, o kterém věděli pouze nejdůvěryhodnější členové Denní Hlídky. Držet plán v tajnosti bylo klíčové pro hladký a bezchybný průběh. Zároveň bylo nutné, abychom to byli právě my a ne nikdo jiný hned ze dvou důvodů – prvním je, že jsme měli nejvíce informací o průběhu samotné nákazy a tím pádem jsme zvládli vzdorovat nejdéle. Druhým a neméně důležitým bylo, že jsme nákazou nechtěli ohrozit ani životy vaše, ani ostatních členů Denní Hlídky a tento nelehký úkol vzali na sebe. Tato velmi riskantní situace vedla k tomu, že členové Denní Hlídky s obrovskou spoluprací Nejvyšší upírky Alexandry Zychové a šéfa analytického oddělení DH Richarda Novotného dopracovali rituál původně vytvořený Noční Hlídkou, který ovšem v pozdějších fázích nákazy přestal účinkovat a mílovými kroky nás tím posunuli k vyřešení nákazy jako celku.

Tímto bych chtěl veřejně poděkovat slečně Zychové, panu Novotnému a členům Denní Hlídky za jejich bezchybnou práci.

Václav Polák,
Nejtemnější města Prahy

pátek 22. března 2019

Charistarch se stará

(RL) Velký Mág Charistarch se po roce aklimatizace aktivně zapojuje do dění v Praze. 

Tak jak Velký Mág Charistarch sdělil v  rozhovoru s Jinou Pravdou, po svém příjezdu do Prahy chtěl kontaktovat některé své známé, se kterými má dobré vztahy, a tyto vztahy znovu oživit. Strávit pár večerů s přáteli, popít, popovídat si co je nového. Vypadá to, že tuto fázi už má Velký Mág za sebou a začal se zajímat o své okolí, neboť na některé problémy, jak se zdá, se samy nevyřeší. A tak Charistarch přiložil pomocnou ruku k dílu. 

První takový počin, kdy Velký Mág musel osobně pomoci, byla oprava ochranné bariéry štábu Denní Hlídky, kterou Charistarch za pomoci lidské oběti pro DH Praha opravil. Bohužel se nám nepodařilo s jistotou zjistit, zda za lidskou oběť byla vydána povolenka, nebo byl obětován lidský život "v rámci výkonu práce Hlídky". Vyjádření Hlídek bohužel nebylo v době vydání tohoto článku k dispozici. 

Druhá, větší starost, kterou Velký Mág začal řešit, se týká neduhu, který Prahu sužuje již delší dobu. Zdislava a její nakažení sužují jiné v Praze již od jara 2018 a ani bezmála za dva roky Hlídky nedokázali proti této hrozbě účinně zasáhnout. Nákaza stále bují, rozvíjí se a představuje hrozbu i pro všechny Jiné, Hlídky nevyjímaje. Ať již je to nehoda, přílišná důvěra ve vlastní schopnosti nebo přímo zlý úmysl, nákaza si dokázala najít svou cestu. Za léta jejího působení se ekosystém těchto nakažených predátorů rozbujel. Již to není pouze Zdislava a nemyslící, hladové hordy. V Praze působí nejméně dvě seskupení nakažených s vlastními ambicemi. Hlídky jsou si působení těchto dvou skupin, vedených výjimečně rozvinutými predátory nazývanými jako "Batman" a "Chuck" vědomi a snaží se proti nim, zatím zcela bezúspěšně, zasahovat. Bohužel, ani když bojový výjezd obou Hlídek dorazil na místo konfliktu, kde si Chuckova parta vyřizovala s Batmanovou partou účty tak nedokázala ani jednoho z vůdců zpacifikovat. Je zřejmé, že Hlídky nemají situaci pod kontrolou. A zde přichází Velký Mág, který se spojil se svými "známými, se kterým má dobré vztahy" Nejvyšší upírkou Alexandrou Zychovou a Richardem Novotným. Slečna Zychová, pověřena Inkvizicí, se problémem Zdislaviny nákazy intenzivně zabývá a Charistarch s panem Novotným byli ochotni a schopni vypomoci. Včera v nočních hodinách úspěšně Richard Novotný a Velký Mág Charistarch zlikvidovali výše zmiňovaného predátora v nejvyšším možném stádiu nákazy, Chucka a zajistili jeho tělo s čistým vzorkem Pražské Nákazy pro výzkum v Inkvizičních laboratořích. 

Velký Mág Charistarch myslel vážně, když řekl, že je na každém, aby si zametl před vlastním prahem, jestli bude pouhým konzumentem nebo se pokusí aktivně přistupovat k věcem v místě svého bydliště. On si svůj domácí úklid udělal a můžeme očekávat, že jeho o sousedské výpomoci Praze a Hlídkám nebudeme psát naposledy.

DH Praha: Odvolanie krízového stavu v Prahe

(DH Praha) Vážení pražští Jiní,

s potěšením vám přinášíme informace o odvolání našeho předchozího varování. Včera ve večerních hodinách se operativcům Denní hlídky podařilo úspěšně zpacifikovat nakaženou Josefínu, bývalou šéfku operativy DH.

Rádi bychom touto cestou zdůraznili, že jak Josefína, tak bývalý Nejtemnější Václav Polák byli nakaženi při nebezpečném setkání s nakaženým během plnění svých služebních povinností, a tedy při ochraně životů nás všech. Jejich omylem byla víra, že nákazu dokážou udržet na uzdě dost dlouho na to, aby ji mohli využít při zneškodňování dalších nakažených Jiných. Oba věděli, že se jim to nemusí podařit a může je to stát život. Přesto se pokusili zachránit Prahu, a zůstávají tedy i přes některé smutné události posledních dní obětavými hrdiny. V současnosti se nacházejí v kritickém, avšak stabilizovaném stavu a my doufáme v jejich plnou rekonvalescenci.

Během téhož zásahu došlo taktéž k úmrtí hlídkaře DH Michala Tomana, který, jak odhalilo vyšetřování, přijal nákazu dobrovolně a s plným vědomím toho, co činí. Během nastalé konfrontace zaútočil na členy Hlídky, jimiž byl v sebeobraně usmrcen. Vzhledem k povaze jeho vědomé zrady principů Denní hlídky nebylo přistoupeno k pokusu o jeho záchranu.

Tím byl zažehnán mimořádný stav na štábu Denní hlídky, která tak může bez narušení pokračovat v běžné činnosti. Jsme tu pro všechny Jiné, kteří nás budou potřebovat, a nasazujeme vlastní životy v boji za klid a bezpečí v Praze. 

Za pražskou DH
Dominika Vörösmarty-Konrádová

čtvrtek 21. března 2019

Hlídky kolaborovaly při porušení zvyklostí Jiných

(RL) Operativci Denní a Noční Hlídky zastavili tradiční duel mezi Jinými.

Páteční večer v parku na Letné si vybrali dva sokové pro souboj o čest dámy. Obrateň ZK a světlý mág SB se rozhodli, že otázku cti vědmy LČ může vyřeší pouze Velkou Dohodou posvěcený souboj. Stará, byť v dnešní době pro někoho poněkud méně stravitelná tradice bezesporu patří mezi zvyklosti světa Jiných a právě i proto na ni Velká Dohoda výslovně pamatuje. Nikdo ze zhrzených soků však nečekal, že jejich tradiční práva budou narušena zásahem hlídek.

Souboj zprvu probíhal v rámci dohodnutých pravidel. Zlom však nastal v okamžiku, kdy SB měl vítezství na dosah a ZK ležel na zemi v agonii. V tu chvíli to operativci hlídek pravděpodobně již nemohli vydržet a důrazně požádali SB aby svého soupeře nechal žít. Zatímco část hlídkařů vítěze přemlouvala tak druhá mezi tím provedla sérii magických zásahů, kterými zcela mimo hlídkařskou agendu, pozdržela agonii ZK a zvedla ho k vědomí. Podle přítomných svědků ani jedna z Hlídek nevydala ani nevyžadovala povolenky na tyto magické zásahy a postupovaly ve společné shodě za účelem zabránit smrti poraženého a odrazení vítěze v pokračování útoku.

Pan SB nakonec nátlaku a přemlouvání přítomných operativců podlehl a od útoku upustil. Tím ovšem formálně vyvolaný duel nemohl skončit. Oba duelanti se kdykoli mohli legitimně napadnout znovu. Vzhledem k nedokončenému duelu a stále trvajícímu nebezpečí konfliktu mezi oběma duelanty tak přítomní hlídkaři nabídli SB řešení. Navrhli mu, že pokud opustí Prahu a odcestuje dostatečně daleko, tak se s ZK nikdy nesetká a duel nebude muset být dokončen. Pan SB nakonec naléhání operativců vyhověl, a místo aby podle tradice prokázal svým vítezstvím svou pravdu, tak musel díky společné intervenci Hlídek opustit Prahu navždy... pokud ho tedy ZK nebude pronásledovat a duel nedokončí někde jinde.

středa 20. března 2019

(Aktualizováno) Nákaza na nejvyšších místech Denní hlídky

(RL) Včera ve večerních hodinách operativci Noční Hlídky za asistence Denní Hlídky zpacifikovali Nejtemnějšího Václava Poláka.

Jiná Pravda byla svědkem dramatického zásahu Hlídek proti nejvýše postavenému představiteli jedné z nich, Nejtemnějšímu Václavu Polákovi. Před zásahem pro Jinou Pravdu situaci stručně objasnil hlídkař DH Petr Kreuzwald slovy: "Jestliže jsou oficiální struktury hlídky narušeny, nezbývá než se uchýlit k výjimečným opatřením."

Celá akce byla Hlídkami pečlivě připravena jako past s využitím a pravděpodobně i s nepřímým zapojením Inkvizice. Když Nejtemnější Václav Polák opouštěl Inkviziční tribunál, na nějž byl předvolán, obě zásahové jednotky již byly připravené, vyzvali ho aby se nechal zadržet a když se dal na útěk tak se pokusili ho zadržet. Přesto, že se Nejtemnější Václav Polák pokoušel svým kolegům uniknout tak byl nakonec zastaven hlídkařem Müttermüllerem, který dobře odhadl ústupovou trasu Nejtemnějšího a spolu s hlídkařkou Vörösmarty-Konrádovou mu zkřížili cestu. Nejtemnější Václav Polák zahnaný do kouta vyzval hlídkaře Müttermüllera na "čestný souboj v Šeru", který během několika chvil prohrál. Do jaké míry na prohře Nejtemnějšího Václava Poláka nesl trest, který mu Inkviziční tribunál udělil a zda byl takový trest udělen "na míru" očekávanému vývoji situace lze pouze spekulovat.

Poté, co byl Nejtemnější Václav Polák vyřazen obě Hlídky okamžitě začali zajišťovat jeho stabilizaci a léčbu. Ukázalo se, že Nejtemnější Václav Polák se totiž stal obětí nákazy, kterou v Praze šíří nechvalně proslulá Zdislava. Podle dostupných svědectví byl Nejtemnější Václav Polák a šéfka operativy DH Josefína zraněni na výjezdu proti nakaženým a jejich léčba nebyla dostatečně včas podchycena. Zde můžeme citovat nejmenovaného Hlídkaře, který vše shrnul slovy "To sme to zosrali."

Podle dalších zjištění Jiné Pravdy léčba Nejtemnějšího Václava Poláka bohužel selhala. Je pravděpodobné, že nákaza byla v jeho případě tak pokročilá, že nešla vyléčit známými postupy. Podle našich informací se Nejtemnější Václav Polák po neůspěšné léčbě pokusil uprchnout, ale byl Hlídkami opětovně zadržen a je udržován ve "stabilizovaném" stavu zatímco Hlídky hledají funkční léčbu.

Denní Hlídka k dramatickým událostem vydala oficiální tiskové prohlášení:

"Vážení pražští Jiní,

rádi bychom tímto informovali o událostech, ke kterým došlo ve vedení DH v posledních dnech.

Nejtemnější města Prahy Václav Polák a šéfka operativy Josefína se stali oběťmi nákazy, kterou v Praze před rokem začala šířit Zdislava. Vlivem řady nešťastných událostí se nepodařilo nákazu včas podchytit, takže oba skončili ve stadiu, kdy již nejsou zcela sami sebou a jejich mysl a chování jsou do značné míry ovládány nemocí.

Václava Poláka se nám podařilo včera ve večerních hodinách najít, zadržet a podniknout kroky pro jeho záchranu. Nejtemnější se v těchto okamžicích nachází ve vážném, nicméně stabilizovaném stavu a zůstává zatím mimo službu. Situaci aktivně řešíme, ale samozřejmě se nadále věnujeme i ostatním povinnostem, které nám služba v DH ukládá.

Dále chceme veřejnosti oznámit, že šéfka operativy Josefína je stále pod vlivem nákazy. Josefínino útočiště aktuálně neznáme a může se stát, že se s ní civilní Jiní setkají v ulicích. V takovém případě důrazně žádáme všechny civilisty, aby zahájili urychlený ústup a Josefínin výskyt bez zbytečného odkladu nahlásili Hlídce. Josefína není momentálně sama sebou, může být agresivní a velmi nebezpečná. Prosím, nehrajte si na hrdiny, osamocený Jiný proti ní nemá šanci.

DH samozřejmě velmi aktivně spolupracuje s kolegy z NH a děláme vše pro to, abychom Josefínu našli a vyléčili. Za jakékoliv informace budeme nesmírně vděční.

Za DH Praha
Dominika Vörösmarty-Konrádová
PR oddělení pražské DH"